Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Najcrnji od mračne trijade – Riječ, dvije o makijavelistima i njihovim žrtvama

altČuveni američki psiholog i novinar Danijel Goleman u svom poznatom bestseleru Socijalna inteligencija obrađuje tri negativna profila ljudskog ponašanja koja on naziva „mračnom trijadom“. I dok su pojmovi narcisoidnosti i psihopatije manje više poznati, jedan od pojmova koji se naziva makijavelizmom nije toliko zastupljen u širem vokabularu, a zapravo je interesantniji od svih. Makijavelista je lik sa motom: cilj opravdava sredstva, ma koliku ljudsku patnju izazvao. I kako tvrdi Goleman: Politički makijavelista zapravo i ne smatra da su njegovi ciljevi sebični ili opaki.

Psiholozi upotrebljavaju izraz „makijavelista“ da označe ljude čiji pogled na život odražava stav „sve može“. Za razliku od narcisista i psihopata, makijavelista ne žudi da ostavi utisak, on više voli da stvari vidi jasno kako bi ih bolje iskoristio. Empatija makijaveliste po pravilu je usmjerena samo jednom cilju: oni se mogu usredsrediti na nečije emocije uglavnom onda kad tu osobu žele da iskoriste za sopstvene ciljeve.

Oni su oskudniji u emocionalnom ponašanju od ostalih. Svijet doživljavaju kao neodoljivu potrebu za novcem i moći. Ali njihova zla sudbina upravo u tome leži, oni sa takvom interpersonalnom opremom gdje nema talasne dužine za emocionalni radar, upravo bivaju s te strane uskraćeni. Njihova selektivna sposobnost da osjete šta neko misli može biti prilično prodorna, ali oni u tom interpersonalnom svijetu mogu da prodru samo, i samo površinski. Oni prepoznaju nijanse i bije ih glas prefriganosti. Po nekim zastarjelim definicijama oni bi bili na visokoj ljestvici socijalne inteligencije. No iako njihova glava zna šta treba raditi, njihovo srce nema putokaza. I kako veli Goleman: Neki ovu kombinaciju snage i slabosti vide kao nesposobnost koju makijavelisti prevazilaze samoživim lukavstvom. Njihova spretnost u manipulisanju drugima, tako viđena, nadoknađuje njihovo slijepilo za pun opseg emocija. Ova jadna prilagođenost truje njihove odnose.

Faraon Musaova naroda, sinova Israila ( Ja'kuba a.s. ), bio je istorijska slika i prilika ovakvog lika koji se kroz Kur'an prožima. Njega nije mnogo morila patnja njegova naroda, pa ipak taj narod mu se redovno odazivao na skupove, jer šire narodne mase uvijek pristaju uz jačeg.

„A narodu bi rečeno: “Hoćete li se iskupiti da budemo uz čarobnjake, ako oni budu pobjednici!” ( Sura Šu'ara 39. i 40.ajet ).
U svjetlu nekih novih saznanja pojedini istraživači tvrde kako su egipatske piramide gradili slobodni Egipćani, iz čisto religijskih pobuda, ali Kur'an kao nepogrešivi registar tvrdi, ako ništa, a onda za vakta faraona Musa'ova vremena to nije bilo tako:

فاستخف قومه فأطاعوه
U slobodnijem prevodu: „I on ubi svoj narod u pojam, pa mu se oni mu pokoriše“.
( Zuhruf 54. ajet)

I kako god da bilo sa faraonom i narodom, makijavelistima i njihovim žrtvama, jedno je sigurno: faraonov put nije racionalan, njegova konačnica je poraz, put mase nije uvijek nužno i pravi put.

„Ali se oni povedoše za faraonovim naređenjem, a njegovo naređenje nije bilo razumno“. ( Sura Hud 98. ajet ).

Reci: “Nije isto ono što je loše i ono što je dobro, makar te iznenađivalo mnoštvo onoga što je loše“. Sura Al Maide 100. ajet.

„Mi smo za Džehennem mnoge džine i ljude stvorili; oni srca imaju – a njima ne shvaćaju, oni oči imaju – a njima ne vide, oni uši imaju – a njima ne čuju; oni su kao stoka, čak i gori – oni su zaista nemarni“. ( Al-A'raf – Bedemi 197. )

لا تكونوا إمعة، تقولون إن أحسن الناس أحسنا، وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا.
Posanik s.a.v.a. je rekao:

„Ne budite bezlični, pa da kažete: ako ljudi postupaju dobro i mi ćemo tako postupati, a ako nepravdu čine i mi ćemo je činiti, nego budite staloženi, da ako ljudi postupaju lijepo i vi postupate, a ako loše postupe da nepravdu ne činite“.

( Bilježi Tirmizi ).