Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

“Građani pitaju premijera Fikreta Plevljaka”

altPremijer ZDK u kontinuitetu prima značajan broj mail-ova i pisama od građana Zeničko- dobojskog kantona. Sadržaji mail-ova obuhvataju različite teme, a jedan broj mail- ova ukazuje na iskustva građana ZDK  u (ne)odnosu sa uposlenicima u organima uprave.

Ubuduće će premijer Fikret Plevljak, na zvaničnoj stranici Kantona www.zdk.ba, objavljivati reagiranje građana i osobni angažman kako bi, u konačnici, svi zajedno učestvovali u dvosmjernoj komunikaciji i na ovaj način poboljšavali opće uvjete bitisanja na području Zeničko- dobojskog kantona.

U nastavku donosimo reagiranje građanina Vareša:

Uvaženi premijeru,

sa zadovoljstvom Vas obavještavam da imate moju saglasnost da objavite reagovanje na zvaničnoj web stranici Kantona.

S poštovanjem,

Emir Operta, Rukovodilac organizacionih dijelova Visoko, Fojnica i Kiseljak / Manager of Organisational Unit Visoko, Fojnica i Kiseljak

Partner mikrokreditna fondacija
Omladinska, poslovni prostor 4, 71300 Visoko
Bosnia and Herzegovina
Tel.+387 32 732 650
Fax:+387 32 732 121
Cell:+387 61 504 780
Info line:080 02 02 07
www.partner.ba

****INTERNET E-MAIL PRIVILEGED INFORMATION FOOTER****

From: fikretplevljak@zdk.ba [mailto: fikretplevljak@zdk.ba]
Sent: Thursday, December 27, 2012 9:28 AM
To: Emir Operta; nadja.omerovic@zdk.ba
Subject: Re: zalba

Poštovani Emire,

hvala Ti lijepo na Tvome reagovanju.

Na žalost, i u situaciji kakva jeste imamo ponašanja na koje s pravom ukazuješ. Tražio sam hitno izjašnjavanje i informaciju od ministra MUP-a i po njenom primitku u skladu sa činjenicama poduzeću potrebne mjere.

Sve ću poslati i Tebi na uvid.

U želji da poboljšavamo društvenu svijest i odgovornost, uz Tvoju saglasnost, objavio bih i Tvoje reagovanje i moj odgovor na zvaničnoj web stranici Kantona.

Do tada, uz moje poštovanje

mr.sc. Fikret Plevljak

From ’emir.o’

Sent: Monday, December 24, 2012 8:23 AM

To: premijer@zdk.ba

Cc: rifat.delic@zdk.ba

Subject: zalba

Poštovani Premijeru,

veoma cijenim Vaš rad kao kantonalnog premijera i napore koje ulažete za razvoj kantona. Ja Vas poznajem i kao asistenta na Mašinskom faklutetu u Zenici na predmetu Rudarska mehanizacija koji smo mi imali kod prof. Sredojevića. Međutim, moram Vam skrenuti pažnju da Vaši napori nailaze na opstrukcije na svim nivoima pa čak i na onim najnižim nivoima kod zaposlenih.

U petak 21.12.2012. godine sam u policijskoj administraciji u Varešu naišao na nezapamćen odnos službenica koje vrše prijem i obradu zahtjeva za registraciju vozila i izdavanje pasoša. Naime, u Odjel administracije sam došao u 9 sati ujutro, ali tamo od službenica nije nikog bilo. Muškarac, koji radi, mi je rekao da su kolegice otišle podignuti platu, za koju ste se Vi pobrinuli da dobiju od poreza koje i ja zaradim i koji idu u Kantonalni budžet, ali da se neće vratiti do pola jedanaest, jer se hoće uvratiti na frizuru. Zaista je tako i bilo i ja sam morao čekati sat i po da se službenice vrate.

Moja reakcija na ovo će biti upućivanje dopisa certifikacijskoj kući BUREAU VERITAS koja je izvršila certifikaciju administarcije ZDK u pogledu ISO sistema kvalitete 9001:2008, da se ispita opravdanosti dodjele ovog certifikata. Moram Vam skrenuti pažnju i na činjenicu da anketni upitnik i Vaš potpis ispod istog, Vas degradira kod ljudi koji razmišljaju svojom glavom, iako ja znam da je Vaša opredjeljenost za razvoj neupitna, a takođe izgleda u najmanju ruku očajno i popunjavanje istog predstavlja udar na ljudsko dostajanstvo i inteligenciju nakon ovako pružene usluge. Kao građanin Vas molim da poduzmete aktivnosti iz Vaše nadležnosti da se ovakav kvalitete pružene usluge nigdje više ne desi u ZDK, a ni u čitavoj BiH.

Poštovanog ministra bih, također, zamolio da poduzme sve iz svoje nadležnosti (Odjel administarcije pri MUP-u) da se ovakve stvari više ne dešavaju.

S poštovanjem,

Emir Operta