Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

FOTO: Usvojen prijedlog o bratimljenju Visokog i turske općine Altindag

altNakon prve, konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Visoko na kojoj su novoizabrani vijećnici položili vijećničku zakletvu i na taj način postali novi vijećnici, danas se u Velikoj Sali Općine Visoko održava druga sjednica Općinskog vijeća. Na dnevnom redu se nalazi ukupno 13 tačaka, prva tačka dnevnog reda, odnosno izvod iz zapisnika sa konstituirajuće sjednice vijeća je usvojena, a nakon toga su vijećnici imali priliku i za vijećnička pitanja i inicijative. Pitanja su se odnosila na čišćenje trotoara na regionalnom putu prema Čekrekčijama, zatim na prijedlog o tri kružna toka koja bi Visoko trebalo dobiti. Jedno od pitanja je bilo vezano i za implementaciju plana odvoza otpada sa švedskom agencijom SIDA. Vijećnike je zanimao i rad kablovskih operatera na području Visokog, odnosno da li kablovski operateri imaju sve potrebne dozvole za rad. Jedno od pitanja upućeno načelnici Babić se odnosilo na kriterije po kojima su izabrane nevladine organizacije koje učestvuju u implementaciji projekta NVO „Alternative” Kakanj. Vijećnici su pokrenuli i dvije inicijative, prva je da se na službenoj web stranici Općine Visoko nađe budžet Općine Visoko, inicijative, te vijećnička pitanja koja se postavljaju na sjednicama vijeća, dok je druga inicijativa vezana upravo za zgradu Općine Visoko, inicijativa vijećnika Dalibora Tomičića je da se u zgradu Općine Visoko uvede besplatni wi-fi Internet, čime bi se omogućio i lakši rad i praćenje sjednica.

Treća tačka dnevnog reda bio je Prijedlog odluke o uspostavljanju saradnje i prijateljstva između Općine Altindag, Ankara u Republici Turskoj i Općine Visoko u Bosni i Hercegovini. O općini i prijedlogu je govorila načelnica Babić, koja je istakla i da je bilo pitanja vezanih za sam odlazak u tu tursku općinu, a prema njenim riječima sve troškove odlaska visočke delegacije su snosili domaćini. Nakon što je predstavljen prijedlog pristupilo se glasanju, prijedlog je jednoglasno sa 24 glasa ZA usvojen, tako da će se ući u proceduru bratimljenja između Visokog i turske općine Altindag.

U nastavku druge sjednice Općinskog vijeća na rasporedu su naredna pitanja:

4. Nacrt programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2013. godinu

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

5. Izvještaj o izvršenju budžeta općine Visoko za 2011. godinu

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

6. Nacrt budžeta općine Visoko za 2013. godinu

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

7. Nacrt odluke o izvršenju budžeta općine Visoko za 2013. godinu

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

8. Prijedlog odluke o privremenom finansiranju za period I-III 2013. godine

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

9. Prijedlog odluke o vrijednosti boda za utvrđivanje visine komunalne naknade za 2013. godinu

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

10. Prijedlog odluke o imovinsko-pravnim odnosima sa ŽTO za izgradnju saobraćajnice u Arnautovićima

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

11. Prijedlog odluke o kriterijima za imenovanje Upravnog odbora Javne ustanove „Dom zdravlja” Visoko

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

12. Informacija o zimskom održavanju puteva na podruĉju općine Visoko

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

13. Izvještaj o provedenim lokalnim izborima 2012. godine i o radu Općinske izborne komisije Visoko u 2012. godini

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, predsjednica Općinske izborne komisije

{joomplucat:799 limit=41|columns=4}