Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

68.944 nezaposlenih od čega 34.122 žene

Prema podacima Službe za zapošljavanje Zeničko dobojskog kantona, krajem novembra tekuće godine na evidenciji nezaposlenih bilo je 68.944 lica,od čega su 34.122 žene. Broj nezaposlenih u odnosu na oktobar povećan je što za 122 osobe. Tokom novembra na Biroe se prijavilo novih 1.445 lica,sa evidencije je zaposleno 767 osoba,radni odnos je prekinut za 310 lica,a sa evidencije su brisane 1.323 osobe. Pravo na novčanu naknadu u novembru je imalo 1.866 lica,a pravo na zdravstveno osiguranje imaju 50.703 osobe.

RTV Zenica/Visoko.co.ba