Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Nova vlast nova nafaka, odmah povećati stavku plate, ali za uposlenike Općine

altZakazana je i druga po redu sjednica novog saziva Općinskog vijeća Visoko. Kao medij nismo dobili materijale ni za prvu Sjednicu, a evo kako stoje stvari tako je i sa materijalima za drugu sjednicu što je neka nova praksa u odnosu sa medijima i transparentnosti rada novog saziva OV Visoko. Druga sjednica bit će održana četiri dana prije Nove godine i imat će 13 tačaka dnevnog reda od kojih je svakako najinteresantnija ona pod rednim brojem 6, a to je Nacrt budžeta za 2013. godinu sa kojim se uveliko kasni. Iz prijedloga nove vlasti za novi budžet vidljivo je njegovo povećanje, ali za plate uposlenika Općine Visoko i nova radna mjesta unutar zgrade Općine u kojoj svakako prema zakonu o lokalnoj samoupravi na broj stanovnika ima viška uposlenih koji primaju plate sa leđa poreznih obveznika. U narednih osam dana pozabavit ćemo se ozbiljnije materijalima za vijeće i iste proanalizirati te spoznaju o istim podijeliti s vama.

Na osnovu člana 52. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko («Službeni glasnik općine Visoko», broj 7/08 i 6/11) sazivam 2. sjednicu Općinskog vijeća Visoko. Sjednica će se održati 27.12.2012. godine (četvrtak) u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 13.00 sati.

Za sjednicu je predložen slijedeći

D N E V N I  R E D

1. Izvod iz zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Visoko

2. Vijećnička pitanja i inicijative

3. Prijedlog odluke o uspostavljanju saradnje i prijateljstva između Općine Altindaĝ, Ankara u Republici Turskoj i Općine Visoko u Bosni i Hercegovini

IZVJESTILAC: Amra Babić, načelnica Općine

4. Nacrt programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2013. godinu

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

5. Izvještaj o izvršenju budžeta općine Visoko za 2011. godinu

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica naĉelnice

6. Nacrt budžeta općine Visoko za 2013. godinu

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

7. Nacrt odluke o izvršenju budžeta općine Visoko za 2013. godinu

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

8. Prijedlog odluke o privremenom finansiranju za period I-III 2013. godine

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

9. Prijedlog odluke o vrijednosti boda za utvrđivanje visine komunalne naknade za 2013. godinu

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

10. Prijedlog odluke o imovinsko-pravnim odnosima sa ŽTO za izgradnju saobraćajnice u Arnautovićima

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

11. Prijedlog odluke o kriterijima za imenovanje Upravnog odbora Javne ustanove „Dom zdravlja“ Visoko

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

12. Informacija o zimskom održavanju puteva na području općine Visoko

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

13. Izvještaj o provedenim lokalnim izborima 2012. godine i o radu Općinske izborne komisije Visoko u 2012. godini

PREDSJEDAVAJUĆA

Općinskog vijeća Visoko

Mirela Mateša-Bukva, s.r.