Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

„Najudaljenije stvorenje od Boga jeste škrtac, bogataš“

Naš povremeni kolumnista i gost autor Adnan Mešanović koji se intezivno bavi prevođenjem djela sa arapskog jezika, a od ranije poznat kao i koautor knjige “Vehabizam selefizam” koju je napisao sa Jasminom Merdanom odabrao je za vas neke od izreka hazreti Alije r.a. Odvojite malo vreman i zamislite se nad ovim mudrim izrekama.

– „Ne tražite pomoć kod stomaka koji su bili gladni pa postali siti, jer je zlo još uvijek u njima prisutno. Tražite dobro kod stomaka koji su bili siti, pa postali gladni, jer je dobro u njima još uvijek prisutno“.

– „Najudaljenije stvorenje od Boga jeste škrtac, bogataš“. ( Gureru-l- hikem 2469 ).

– „Najudeljini je put onog putnika koji traga za prijateljem sa kojim će biti zadovoljan“. ( Šarh Nahj al- Balaga Ibn el-Hadid 20/302 ).

– „Najdublje ti poruke šalje sam dunjaluk. Samo kada bi ti pogledao promjenjivosti njegove i kada bi osluhnuo što ti šapuće sa vremena na vrijeme“. ( Gureru-l- hikem 3326 ).

– „Uistinu vaši životi imaju svoju pravu cijenu samo u vrijednostima Dženneta, pa ne prodajite svoju dušu osim samo za Džennet“. ( El Bihar 78/13/71 ).

– „Početak istinske vjere je u gubljenju nade u bogatstva što ih druge ruke posjeduju“. ( El gurer-ul-hikem 1923 ).

– „Neznalice vaše u vjeri pretjeruju, a vaši učenjaci odgađaju sa dobrim djelima“. ( Nahju-l-balaga Hikma 293 ).

– „Ostavite me, a tražite drugog, jer pred nama su varljivi i promjenjivi dani, koje srca neće moći podnijeti“. (Nahj-al Balaga, hutba 92).

– „Allahu se žalim na tupavost povjerljiva čovjeka i budnost prevaranta“. ( Šarh Nahj al Balaga, Ibn Ebi-l-Hadid 20/343 ).

– „Bože kako da nemam nadu u Tebe, kada su me tvoje blagodati obasule. Bože, ako sa nama budeš postupao po pravdi ništa nam od dobrih djela neće ostati, a ako nas Tvoja dobrota dokuči, nema lošeg djela koje će pri nama ostati“. ( Šarh Nahj al Balaga, Ibn Ebi-l-Hadid 20/319 ).

– „Život je kraći od toga da bi naučio sve što je dobro. Stoga ti uči od najbitnijeg ka bitnijem“. (Šarh Nahj al Balaga, Ibn Ebi-l-Hadid ( 20/262 ).

– „Rijetko kad da usta zinu i nešto sebi zagovaraju, a da ih ne zapuše uzde iskušenja“. (Šarh Nahj al Balaga, Ibn Ebi-l-Hadid 20/321 ).

– „Budi u teškim situacijama strpljiv, a kada te potresi zadese ostani dostojanstven“. ( Gureru-l-hikem 7147 ).

– „Ne žuri da sjedneš na najistaknutije mjesto na nekom sijelu, jer je pozicija na koju ćeš biti podignut ( na onom svijetu ) bolja od pozicije sa koje ćeš biti spušten ( prije ili kasnije na ovom svijetu)“. ( Gureru-l-hikem 10283 ).
– „Nemojte biti neprijatelji onome što ne znate, jer je većina znanja upravo u onome što ne znate“. ( Gureru-l hikem 10246 ).

– Kada su poražene haridžije od strane Alijine vojske ( skupina ljudi ekstremnih shvatanja koja je anatemisala muslimane, a pojavila se u prvoj polovici prvog hidžretskog stoljeća ), neki prijatelji rekoše hazreti Aliji: Nestadoše u potpunosti. On na to reče: Ne, tako mi Allaha, oni su kap sjemena u kičmama ljudi i matericama žena, svaki put kada jedan njihov rog izbije bit će posječen, sve dok ne dođu njihove zadnje generacije i budu obični hajduci razbojnici“. ( Nahj al Balaga, govor 60., Šarh Nahj al Balaga 5/14).