Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Prezentacija Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, uz podršku Misije OSCE-a u BiH, organizira prezentaciju Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u Federaciji BiH 2011- 2015. Cilj prezentacije jeste da se predstavnici općinskih vlasti i novoizabrani načelnici upoznaju sa Strategijom i ulogom općina u njenoj implementaciji. Također, ovo će biti prilika za sve učesnike da odrede buduće korake saradnje na primjeni Strategije i njene daljnje prezentacije.

Prezentacija će biti upriličena u ponedjeljak, 10.decembra u 11 sati u sjedištu ZDK (sala 301/III) ul. Kučukovići br. 2 u Zenici.

Strategija za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u Federaciji BiH 2011- 2015. predvidjela je da sva ministarstva, kantonalne i općinske vlasti u Federaciji BiH, u okviru budžeta za 2012., pripreme planove primjene odredaba ove Stategije.  Međutim, to se nije desilo u željenom obimu. Prema statističkim podacima, u Zeničko-dobojskom kantonu ima oko 7 000 osoba sa invaliditetom, 926 civilnih žrtava rata i 5000 ratnih vojnih invalida.