Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

VIDEO: Javni novac pod lupom

Visočki režiser Tarik Hodžić i skupina njegovih provjerenih saradnika snimili su novi video uradak sa porukom i ukazivanjem na trošenje novca poreznih obveznika bez pokrića.

Iako revizorski izvjestaji o finansijskom poslovanju budžetskih institucija ukazuju da se novac poreznih obveznika rasipa na greške i zloupotrebe koje se, bez straha od javnosti i bez straha od reakcija biračkog tijela, ponavljaju iz godine u godinu, a postojeći zakoni o reviziji institucija vlasti omogućavaju parlamentima da preduzmu korektivne mjere prema budžetskim rasipnicima – rasipništvo novcem građana konstantno se nastavlja. Jedan od razloga je i taj što aktuelni zakon nisu jasno utvrdili mehanizme sankcioniranja i utvrđivanja odgovornosti za budžetsko rasipništvo.

Cilj inicijative jeste povećati odgovornost i učinkovitost državnih i federalnih institucija u BiH za svrsishodno trošenje javnih sredstava te doprinijeti uspostavljanju zakonskog mehanizma koji bi doprinio zaustavljanju trošenja novca poreskih obveznika bez pokrića i rezultata. Institut za razvoj mladih KULT

Credits:

Screenplay – Tarik Hodžić Kenan Kulenović
DOP – Almir Džikoli
Lights – Izo light
Editing – Tarik Hodžić
Compositing – Slaven Ištuk
Music – Lejla Džambazov
Storyboard & Matte painting – Boris Stapić
Props – Damir Husremović
Directors – Kenan Kulenović Tarik Hodžić

Production – CONCEPT MEDIA za
INSTITUT ZA RAZVOJ MLADIH KULT

Podržano od: CCI (Centri civilnih inicijativa)

Special thanks:
Emir Drugović, Jasko Mataradžija, Nataša Hodžić, Mesara “Semić”…

Posted in BiH