Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Upravi policije nedostaje znatan broj policijskih službenika

altPolicijski komesar Uprave policije MUP-a ZDK-a Fahrudin Bećirović primio je u posjetu predsjedavajućeg Skupštine ZDK Sretka Radišića. Bećirović je detaljno informisao gospodina Radišića o svim aspektima aktuelnog stanja bezbjednosti na području Ze-do kantona, materijalno-tehničkoj opremljenosti policijskih službenika, kao i saradnji koju Uprava policije MUP-a ZDK ostvaruje sa drugim policijskim agencijama, agencijama za provođenje zakona te lokalnom zajednicom, saopćeno je iz sjedišta MUP-a ZDK.

Susret je iskorišten i da se informiše predsjedavajući Skupštine o stanju kadrova i kadrovske popunjenosti u Upravi policije, kao i nedostajućim kadrovima, budući da je važećim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta predviđeno više službenika, tako da trenutno ovoj Upravi policije nedostaje znatan broj policijskih službenika, te je u tom kontekstu ponovo iskazana potreba prijema i upošljavanja novih službenika. Na taj način bi se, kako je ponovo naglašeno, povećala efikasnost službi u kojim je utvrđen nedostatak određenog broja ovlaštenih službenika.

Radišić je izrazio zadovoljstvo radom i funkcionisanjem Uprave policije MUP-a ZDK, te ukazao na činjenicu od kolike je važnosti održavanje stanja bezbjednosti na području Ze-do kantona stabilnim i zadovoljavajućim. Izrazio je uvjerenje da će policija kantona, kao što je to bio slučaj i do sada, na visoko profesionalan način odgovoriti na sve postavljene zahtjeve i svim građanima obezbjediti maksimalnu ličnu i imovinsku bezbjednost.