Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Predstavnici svih kantona o kolektivnim ugovorima

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, u saradnji sa Kantonalnim pravobranilaštvom, organizovala je danas u Zenici sastanak sa predstavnicima svih kantona u Federaciji BiH, s ciljem iznalaženja rješenja za zaustavljanje novih utuženja po osnovu kolektivnih ugovora, izmirenja novčanih potraživanja po osnovu izvršnih sudskih odluka i pokretanja inicijative za izmjene kolektivnih ugovora.

“Ukoliko ne pronađemo način za uspostavljaje odgovarajuće programske aktivnosti s ciljem rješavanja ovih problema, bojim se da će i kantoni i Federacija i država doći u jako tešku situaciju”,  izjavio je premijer Zeničko-dobojskog kantona Fikret Plevljak, ističući da je ovaj kanton, s obzirom da su njegova opterećenja po sudbenim zahtjevima dostigla cifru od oko 120 miliona KM, u najtežoj situaciji.

Sastanku su prisustvovali premijeri svih kantona, ministri finansija, ministri za pravosuđe, sekretari sekretarijata za zakonodavstvo i kantonalni pravobranioci, a predstavnici sindikata nisu pozvani.

(Federalna.ba)