Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Sastanak predstavnika svih kantona u FBiH

altVlada Zeničko-dobojskog kantona, u saradnji s Kantonalnim pravobranilaštvom, organizira sastanak sa predstavnicima svih kantona u Federaciji BiH s ciljem iznalaženja rješenja za zaustavljanje novih utuženja po osnovu kolektivnih ugovora, izmirenja novčanih potraživanja po osnovu izvršnih sudskih odluka i pokretanja inicijative za izmjene kolektivnih ugovora.

Sastanak će se održati u utorak, 4.12.2012. sa početkom u 12.00 sati u hotelu “Dubrovnik” u Zenici.

Na sastanak su pozvani premijeri svih kantona, ministri finansija, ministri pravosuđa, sekretari Sekretarijata za zakonodavstvo i kantonalni pravobranioci.