Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Konkurs za prijem zaposlenika

altNa osnovu Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka Upravni odbor Udruženja Humanost-societas humanitatis, dana 1.12.2012. godine raspisuje KONKURS za prijem zaposlenika u projektu „Dnevni centar za djecu i odrasle sa posebnim potrebama” u Visokom, na određeno vrijeme:

1. Kuhar-spremačica: poslovi kuhanja i spremanja za korisnike Centra i kuhanje zajedno s njima.

Pored općih uvjeta propisanih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:

– SSS

– minimalno tri godine radnog iskustva na poslovima kuhanja i čišćenja

– poželjno iskustvo u radu s osobama s posebnim potrebama

– timski duh

2. Domar-stručni saradnik: poslovi tehničkog održavanja i održavanja vanjskih površina u saradnji s korisnicima Centra.

Pored općih uvjeta propisanih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:

–  SSS

–  minimalno tri godine radnog iskustva na poslovima kuhanja i čišćenja

–  poželjno iskustvo u radu s osobama s posebnim potrebama

3. Pedagog-voditelj grupe: poslovi radnog osposobljavanja, stručne i radne rehabilitacije.

Pored općih uvjeta propisanih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:

–  VSS socijalni radnik, socijalni pedagog

–  minimalno tri godine radnog iskustva

–  minimalno šest mjeseci iskustva u radu s osobama s posebnim potrebama

–  izražene organizacijske, interpersonalne i komunikacijske vještine

–  poznavanje jednog stranog jezika (poželjno njemačkog) u govoru i pismu

–  obavezno dobro poznavanje rada na računaru

4. Pedagog-voditelj grupe: poslovi radnog osposobljavanja, stručne i radne rehabilitacije.

Pored općih uvjeta propisanih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:

–  VSS  edukator-rehabilitator, socijalni pedagog

–  minimalno dvije godine radnog iskustva

–  poželjno iskustvo u radu s osobama s posebnim potrebama

–  poznavanje jednog stranog jezika (njemački/engleski) u govoru i pismu

–  obavezno dobro poznavanje rada na računaru

–  odgovornost u izvršenju zadataka

–  fleksibilnost u izvršenju radnih zadataka, entuzijazam i prilagodljivost.

Uz prijavu dostaviti motivaciono pismo, CV i dokaz o traženoj stručnoj spremi. Prijavu dostaviti preporučeno na adresu: Udruženje Humanost-societas humanitatis, Saliha Cakana Mulalića 5, 72000 Zenica, sa naznakom: Prijava na konkurs. Obavezno naznačiti za koju se poziciju aplicira. Konkurs ostaje otvoren do 7.12.2012. godine, a neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Kandidati koji budu ispunjavali navedene uvjete bit će pozvani na intervju.