Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

U subotu prva konstituirajuća sjednica OV Visoko

altNa osnovu člana 166. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko («Službeni glanik općine Visoko, broj 7/08 i 6/11), a u smislu odredaba o otvorenosti sastanaka za javnost, Općinsko vijeće Visoko, izdaje

O B A V I J E S T

 

Obavještava se javnost da će se prva konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Visoko održati 1.12.2012. godine (subota) u Velikoj sali Općine Visoko u 10.00 sati, sa slijedećim

 D n e v n i m   r e d o m

 1. Izbor predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća Visoko,

2. Prijedlog odluke o obrazovanju Kolegija Općinskog vijeća Visoko,

3. Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Visoko.

PREDSJEDAVAJUĆI

Općinskog vijeća Visoko

(ranijeg saziva)

Dalibor Tomičić, s.r.