Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Održan prvi sastanak načelnice i predstavnika javnih preduzeća

altU Maloj sali Općine Visoko danas je održan prvi sastanak načelnice Amre Babić sa predstavnicima javnih preduzeća naše općine. Sastanku su prisustvovali predstavnici nadzornih odbora i skupština javnih preduzeća: Visokogas d.o.o, JKP Gradska groblja, Veterinarska stanica, JKP Visočica i RTV Visoko.

Ovo je prvi zvanični sastanak novoizabrane načelnice, i, kako je danas naglasila načelnica Babić, cijenila je da to upravo trebaju biti predstavnici javnih preduzeća.  Nakon predstavljanja i iznošenja problema sa kojima se navedena javna preuzeća susreću, zaključeno je da je neophodno da načelnica sa pomoćnicima do 31.12. ove godine obiđe sva javna preduzeća kako bi se pobliže upoznali sa njihovim problemima i kako bi se detaljnije dogovorili o programima rada za narednu godinu.

– Javna preduzeća dužna su održati svoje Skupštine,  dužna su uskladiti svoju internu regulativu sa zakonskim propisima – uskladiti Statute i donijeti Poslovnike, i mislim da je 31.12. realan rok da se te stvari urede. Moja je namjera da utvrdim stanje javnog sektora, da vidimo na kojim pozicijama se trenutno nalazimo i kakve su naše mogućnosti kako bismo mogli dugoročno da planiramo razvoj Visokog. Krajnje je vrijeme da otvorimo pitanje strateškog vodosnabdijevanja i odlaganja otpada na području cijele općine – rekla je načelnica Amra Babić.

Jedan od planova jeste i uključivanje i edukacija građana u ove procese da se ne bi više dešavalo da odobrena sredstva za određene projekte propadaju zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa.

Načelnica je posebno naglasila namjeru, u okviru reorganizacije organa javne uprave i nove sistematizacije, formiranja odjeljenja za Lokalni za ekonomski razvoj gdje će se stvoriti materijalne i tehničke pretpostavke za realizaciju zadatih ciljeva.

Također, zajednički zaključak danas bio je da se mora sinhronizovano raditi na pitanju infrastrukture da se više ne bi dešavalo da se jedna ulica prokopava u nekoliko navrata zbog neusklađenosti planova rada.