Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Objavljena konačna lista dobitnika stipendija

altNa osnovu raspisanog Konkursa za dodjelu stipendija nadarenim studentima sa područja općine Visoko, Služba za društevene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljena lica izvršila je bodovanje – rangiranje primljenih zahtjeva u propisanom roku i objavila Konačnu listu kandidata koji su ostvarili pravo na stipendiju, a prema broju bodova ostvarenim na Konkursu. Rezultati bodovanja – rangiranja mogu se pogledati na oglasnoj ploči općine Visoko, svakim radnim danom od 08:00 do 15:00 sati. Kandidati koji smatraju da nisu realno bodovani i rangirani mogu podnijeti pismeni prigovor u roku od osam dana  (od dana objavljivanja Obavijesti) Službi za društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljena lica općine Visoko.