Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Deratizacija na području općine Visoko od 23.10. do 30.10.

altNa temelju Naredbe Ministarstva zdravstva Ze-do kantona broj (naredba broj 11-37-20510-1/2012 Ministarstva zdravstva od 26.09.2012.) o provođenju preventivne sistematske deratizacije ( jesenja faza) na području Zeničko-dobojskog kantona, akcija u Visokom je planirana za period od 23.10. do 30.10.2012.

Načelnik općine Visoko je donio Naredbu o provođenju deratizacije na području općine Visoko u periodu od 23.10-30.10.2012. (br. – 01-1423/12 od 13.10.2012.)

Deratizaciju organizuje  i sprovodi Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica .

Deratizacija kao stručna radnja za uništavanje štakora, miševa i ostalih glodara, ima nemjerljiv zdravstveni i ekonomski značaj.

Glodari su rezervoari ili prenosioci preko 30 uzročnika zaraznih bolesti, među kojima su:

SALMONELOZA, HEMORAGIČNA-MIŠJA GROZNICA, TRIHINELOZA, ANTRAKS, LEPTOSPIROZA, TULAREMIJA, BOTULIZAM, BJESNILO, KUGA , RAZNE RIKECIOZE i druge bolesti.

Preventivnom sistematskom deratizacijom će biti obuhvaćeni slijedeći objekti i površine:

Javne i zelene površine u pojasu naselja sa koncentrisanim stanovništvom (gradska naselja); Obale površinskih vodotoka u gradskim i prigradskim zonama; Centralne deponije kao i nezvanična (neorganizovana) smetljišta u vangradskim naseljima; Vaspitno-obrazovni i kulturni objekti i njihovi prostori; Objekti javnih zdravstvenih ustanova; Javne ustanove administrativnog karaktera; Individualne stambene zgrade u privatnom vlasništvu u užim zonama gradskih naselja; Vjerski objekti i groblja u gradskim zonama; Kanalizacione mreže sa šahtovima i izlivnim kolektorima; Objekti i površine javnih preduzeća i organizacija i svih fizičkih pravnih i ostalih lica uključujući sve uslužne djelatnosti; Stacionarni objekti i sredstva javnog saobraćaja; Objekti za proizvodnju i promet živežnih namirnica i predmeta opće upotrebe; Objekti za pružanje usluga javne higijene; Zajednički prostori stambenih zgrada.

Troškove pod rednim brojem 1-8 snose Kanton i općine iz svojih budžeta.

Troškove pod rednim brojem 9-14 snose subjekti koji njima upravljaju.