Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Je li Općini Visoko isporučen najmoderniji kamion za odvoz smeća?

U vezi sa upravljanjem otpadom na području općine Visoko, Općina je u saradnji sa Švedskom međunarodnom razvojnom agencijom SIDA uradila Plan upravljanja otpadom za period 2011-2016. godina kojim je definisano šest ciljeva koje treba realizirati u petogodišnjem periodu. Dva zadata cilja su posebno interesantna a to su, prvi, postepeno cijelu teritoriju općine Visoko pokriti sa organizovanim sistemom prikupljanja otpada, i drugi, ukloniti divlja odlagališta na teritoriji općine.

Eksperti SIDA-e za pitanja upravljanja čvrstim otpadom su na predloženi Plan dali svoju saglasnost kao i Općinsko vijeće Visoko a nakon što je prijedlog Plana odobren od strane SIDA-e pristupilo se realizaciji prvog projekta za koji je SIDA obezbijedila sredstva za Općinu Visoko u iznosu od oko 430.250,00 KM za nabavku najmodernijeg kamiona za odvoz smeća, kontejnera i kanti za smeće različitih zapremina koji su i isporučeni Općini Visoko a u cilju postepenog proširenja cijele teritorije općine Visoko i njenog pokrivanja sa organizovanim sistemom prikupljanja i odvoza otpada.

Općina Zenica je naprimjer, usvajanjem Plana upravljanja otpadom svoje kamione dobila. Kontejneri za smeće iz ovog programa u Visokom su uskladišteni na platou ispred vatrogasnog doma, ali gdje je moderni kamion za odvoz smeća kojim bi na neki način trebalo biti subvencionirano postepeno pokrivanje cjelokupne općinske teritorije kada je u pitanju prikupljanje i odvoz otpada?