Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Provedena analiza vode na lokalnim vodovodima i česmama

altPo programu „Lokalni vodni objekti” 2012  uzeta je voda  na fiziko – hemijsku i mikrobiološku analizu. Uredni su nalazi:

Lokalni vodovod „Studenac” Gornji Taukčići; Javna česma „Bujrum” Tušnjići; Lokalni vodovod „Sedra” Goduša; Lokalni vodovod „Palež” Grajani; Lokalni vodovod „Kula” Goduša; Lokalni vodovod”Livada” Grajani; Lokalni vodovod Sališće Goduša; Lokalni vodovod Kašikovića Do Čekrekčije; Lokalni vodovod „Branjevac” Tušnjići; Lokalni vodovod „Oštrac” Buci; Javna česma „Kazaferovića Most” Zbilje; Javna česma Zbilje; Javna česma Buci; Javna česma” Djevojačka voda” Podtušnjići

Nalazi voda koje nisu zdravstveno ispravne

1.Javna česma „Šaporak” Kula Banjer

Nalaz fiziko hemijske analize udovoljava zahtjevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija. Voda se može bezbjedno koristiti samo pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava najmanje 15 minuta ključanja vode.

2.Javna česma „Mlaka” Grajani

Nalaz fiziko hemijske analize udovoljava zahtjevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Nalaz mikrobiološke analize ukazuje na postojanje Escherichia colli u uzorcima vode. Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija. Voda se može bezbjedno koristiti samo pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava najmanje 15 minuta ključanja vode.

3.Lokalni vodovod „Curak” Vratnica

Nalaz fiziko hemijske analize udovoljava zahtjevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija. Voda se može bezbjedno koristiti samo pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava najmanje 15 minuta ključanja vode.

4.Javna česma „Suđenica” Kula Banjer

Nalaz fiziko hemijske analize udovoljava zahtjevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija. Voda se može bezbjedno koristiti samo pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava najmanje 15 minuta ključanja vode.

5.Lokalni vodovod „Buhor- Čatrnja” Vratnica

Nalaz fiziko hemijske analize ne udovoljava zahtjevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija, izrazito povećane mutnoće i stepena obojenosti i blago povećane potrošnje KmnO4. Voda se može bezbjedno koristiti samo pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava najmanje 15 minuta ključanja vode.

6.Lokalni vodovod „Vijer” Goduša

Nalaz fiziko hemijske analize udovoljava zahtjevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija. Voda se može bezbjedno koristiti samo pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava najmanje 15 minuta ključanja vode.

Program”Škole-Voda za piće „ oktobar 2012

Uredni su nalazi fiziko hemijske i mikrobiološke analize za škole:

1.Područna škola Goduša

2.O.Š.”Safvet beg Bašagić” Visoko-gradski vodovod

3.Muzička škola „Avdo Smajlović” Visoko-gradski vodovod

4.O.Š.”Kulin ban” Visoko-gradski vodovod

Nije zdravstveno ispravan nalaz za školu “Alija nametak” Buci.

Zbog građevinskih radova u blizini škole u vrijeme uzorkovanja vode, analiza vode će se ponoviti.