Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Implementacija informacionog sistema

altJU „Dom zdravlja sa poliklinikom” Visoko posjetili su predstavnici Federalnog ministarstva zdravstva 02.10.2012.godine i tom prilikom prezentirana im je slijedeća informacija o implementaciji informacionog sistema u Porodičnoj medicini, laboratoriji i dijelu specijalističkih ambulanti. Uvođenje AIS (ambulantnog informacionog sistema) u JU Dom zdravlja sa poliklinikom otpočelo je prije dvije godine, kada je izvršeno umrežavanje Ustanove, nabavka računara i prateće opreme i obuka kadra za rad u ovoj aplikaciji. Jedan od osnovnih ciljeva uvođenja ovog sistema jeste da se dosadašnji način vođenja medicinskog kartona pretvori u novi , elektronski karton pacijenata čime se stvara trajna baza podataka prikupljena tokom pružanja zdravstvene zaštite pacijentima od rođenja pa sve do smrti. Ova baza podataka omogućava brz i pouzdan pristup ovlaštenim korisnicima u demografske, administrativne, lične i medicinske podatke pacijenata. Sve to je dostupno u stvarnom vremenu i uključuje osim ličnih podataka i istoriju bolesti, nalaze i mišljenja ljekara, laboratorijske nalaze, ostale usluge pružene pacijentima. Osoblje putem AISa obavlja svakodnevne poslove a sama aplikacija prilagođena je radu u svim službama u domu zdravlja. Ovaj sistem udovoljava rješavanju realnih problema, pri čemu treba naglasiti da se on stalno razvija na osnovu utvrđenih potreba koje se javljaju u procesu rada. Na ovaj način se usavršava sistem, dobivaju se željeni podaci ali se i samim korisnicima olakšava rad. AIS aplikacija opslužuje 16 timova porodične medicine  sa ukupno registrovanih 35.874 pacijenta a po principu teritorijalne pripadnosti. Ovdje je bitno naglasiti da su kroz AIS povezani i timovi porodične medicine iz područnih ambulanti (ukupno 8 timova). Osim timova porodične medicine u AIS su uključeni pneumoftiziološka zdravstvena zaštita, hitna medicinska pomoć te specijalističke službe: internist, neuropsihijatar, oftalmolog, radiolog, psihijatar i psiholog Sam sistem rada odvija se po principu prijema pacijenta u ambulante porodične medicine, a zatim se elektronskim putem pacijent naručuje u specijalističke službe ustanove. Obzirom da je prije uvođenja AIS u Domu zdravlja već postojao LIS (laboratorijski informacioni sistem), vremenom su se ova dva sistema povezala, tako da se uputnice za laboratorij takođe šalju elektronskim putem i prihvaćaju u LIS,a zatim se obrađeni rezultati u formi laboratorijskih nalaza vraćaju u AIS i karton pacijenta. Korak dalje načinjen je povezivanjem laboratorije DZ Visoko sa laboratorijom u KB Zenica, te se na isti način (elektronske narudžbe) vrši prijem pacijenata i obrada nalaza. Elektronske narudžbe se jednom sedmično šalju u KB Zenicu i u toku dana ili najkasnije sutra se iz KB Zenica dobivaju laboratorijski nalazi u elektronskoj form i prilažu u elektronski karton pacijenta.

AIS raspolaže velikim brojem izvještaja o pruženim zdravstvenim uslugama po svim službama koje su uključene u ovaj sistem. Izvještaji se mogu dobiti za željeni period (dan, sedmica, mjesec, godina) i to po različitim parametrima (prvi- ponovni pregled, intervencije, dg pacijenata i sl, broj uputnica na druge odjele i svi troškovi vezani za ove procese)

Uvođenje sistema vršilo se etapno i nije još završeno,  slijedeća faza bi trebala da bude uključivanje Dispanzera za predškolsku djecu u AIS kako bi se formirala baza podataka djece uzrasta 0-6 godina , na čijem se formiranju već sada poduzimaju određene radnje. Ovim bi proces registracije svih osiguranih lica u AIS bio završen.

Dalja implementacija trebala bi biti usmjerena u službu stomatologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, dispanzera za žene i HES-a.

Nakon prezentiranja ove informacije prisutni su obilaskom upoznati i sa praktičnom primjenom informacionog sistema kojom prilikom su bili pozitivno iznenađeni projektom informacionog sistema koji je jedinstven na nivou Federacije BiH i dali su obećanje da će se aktivno uključiti u dalju fazu implementacije informacionog sistema.