Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Nevladina organizacija Christlich-Islamische Gesellschaft e.V. iz Kelna u posjeti Visokom

Nevladina organizacija Christlich-Islamische Gesellschaft e.V. iz Kelna koja se bavi promoviranjem i razvojem muslimansko – kršćanskog dijaloga i suživota osnovana je 1982. godine i najstarija je takva organizacija u Njemačkoj.

U sklopu svojih aktivnosti, u oktobru prošle godine njihova delegacija posjetila je Rim i Asissi prilikom čega je  posjetila razne institucije i susrela se sa mnogim vjerodostojnicima u Vatikanu i Rimu.

Izvanrednu saradnju odlučili su nastaviti zvaničnom posjetom Bosni i Hercegovini. Njihova delegacija boravi u našoj zemlji u periodu od 6. do 13. oktobra 2012 godine. Protokolom su predviđene posjete Sarajevu, Srebrenici, Tuzli, Mostaru, Travniku, Kraljevoj Sutjesci i Visokom.

Delegaciju čine:

 1. Dr. Thomas Lemmen- predsjednik Christlich-Islamischen Gesellschaft, ( ovo je najveća i najstarija “osnovana 1982 god.”  organizacija „kršćanko muslimanskog dijaloga“ u Njemačkoj) ,  referent za međureligijski dijalog Nadbiskupija Köln;
 2. Prof. Dr. Josef Freise,: Professor na Katoličkom fakultetu u  Kölnu;
 3. Karima El-Zein, podpredsjednica „Christlich-Islamischen Gesellschaft“ i službenica u BFMF ( Edukativnog Centra muslimanskih žena ) u Kölnu;
 4. Mr. Lejla Bradarić, referent nevladine organizacije za multikulturni rad i dijalog  „Pro Dialog“ iz Kölna;
 5. Mehmed Bradarić, profesor historije, predstavnik nevladine organizacije za multikulturni rad i dijalog  „Pro Dialog“ iz Kölna;
 6. Hülya Ceylan, član upravnog odbora organizacije „Christlich-Islamischen Gesellschaft“ iz  Kölna;
 7. Mr. Hanim Ezder,podpredsjednica BMFM (Edukativnog Centra muslimanskih žena u Kölnu) i član Glavnog vijeća za islamsku vjeronuku pri Ministrastvu obrazovanja države NRW – Sjeverna Westfalija;
 8. Elisabeth Freise,Referent u organizaciji „Internacionalni kršćanski mirovni put“ – EIRENE, Neuwied;
 9. Jürgen Neitzert, franjevački sveštenik, glavni koordinator za rad Omladinskog Centra za edukaciju emigrantske omladine Köln-Vingst, Upravitelj fondacije „Pravda, mir i ljubav“ franjevačkog reda Srednje Evrope;
 10. Mustafa Hadžić, imam u Bosankom islamskom kulturnom Centru Köln, drugi podpredsjednik Centralnog vjeća muslimana Njemačke;
 11. Uschi Hacket, Referent za rad sa mladima pri Katoličkoj omladinskoj organizaciji u  Düsseldorfu;
 12. Melanie Miehl,Referent za krščansko islamski suživot Nadbiskupije  Köln  i član Upravnog odbora Christlich-Islamischen Gesellschaft;
 13. Mevlida Bradaric – predstavnik nevladine organizacije za multikulturni rad i dijalog  „Pro Dialog“ iz Kölna;
 14. Elisabeth Saller – službenica u organizaciji Caritas, Düsseldorf.

Planirana posjeta Visokom je u petak 12.10.2012 godine, i to od 10 do 11 sati posjeta Franjevačkoj klasičnoj gimanziji, te od 11 do 12 sati posjeta Medresi.