Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Objavljen naučni rad prof.dr. Izeta Smajevića

altProf. dr. Izet Smajević, vodeći inženjer za pripremu izgradnje novih termoelektrana u JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, skupa sa svojim kolegama i saradnicima, napisao je naučno-stručni rad iz EPBiH koji je objavljen u internacionalnom energetskom časopisu Thermal Science, nakon recenzije rada od strane međunarodnih recenzenata. Potvrda je ovo razvojnih aktivnosti u oblasti uvođenja biomase u rezimima kosagorijevanja sa ugljem u TE, a potvrda dolazi sa najvišeg međunarodnog naučno-stručnog nivoa. Čitavu ideju osmislio je prof.dr. Izet Smajević, a počelo je još 1988. na MF Sarajevo, zatim je 2004. u saradnji sa IVD Stuttgart i LSTM Erlangen, a dijelom sredstvima njemačke vlade za podršku razvoju MFS-a, napravio respektabilnu laboratoriju. Treba napomenuti da takvih u svijetu ima samo još nekoliko: Njemačka, Nizozemska, Australija. U toj  laboratoriji organizirao je i vodio istraživanja osobina sagorijevanja domaćih ugljeva, a zarad zaštite Globusa od klimatskih promjena – smanjenje misije CO2 u zrak s jedne strane, i propadanja otpadne biomase koja je pri sagorijevanju CO2 neutralna s druge strane, čime se ušlo u istraživanje tzv. kosagorijevanja otpadne biomase i domaćih ugljeva. Nakon toga izvedeno je testno spaljivanje: Pilot projekt – 4000 m kubnih otpadne drvne piljevine sa ugljem Srednjebosanskog bazena na bloku 5 (110 Mwel) u TE Kakanj. Pilot projekat vodio je prof.dr. Izet Smajević a dobiveni su izvanredni pogonski rezultati. Presjek svega navedenog iznesen je u objavljenom radu koji je prvo prezentiran na Međunarodnoj konferenciji SDEWES (Sustainable Development of Energy, Water and Environmental System) pod pokroviteljstvom UNESCO-a od 25. do 29. septembra 2012. u Dubrovniku. Nakon toga, kao vrlo interesantan za naučno-istraživačku javnost, međunarodni naučno-stručni časopis Thermal Science tražio je suglasnost te objavio rad. Rad možete pogledati na linku:

http://thermalscience.vinca.rs/2012/3/11 /