Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Objavljujemo kompletan zbir rezultata svih kandidata stranaka koje čine vlast

ov visoko 2012Općinska izborna komisija objavila je rezultate lokalnih izbora u Visokom. Zvanična potvrda svih rezultata očekuje se u narednih mjesec dana od strane CIK-a, kada će Visoko i zvanično dobiti novi sastav zakonodavne vlasti. Nakon potvrde od strane CIK rok za formiranje novog saziva OV Visoko je 60 dana. Postizbornom matematikom ostaje jedina dilema da li će SDA imati 10 mandata ili će BPS imati 2. Prema sadašnjim okolnostima Dalibor Tomičić bi mogao nastaviti rad na mjestu predsjedavajućeg Općinskog vijeća Visoko, to bi mogao biti i Dejan Šćepanović, ali je sasvim otvorena i mogućnost da iz SDA neko (ne)svjesno odustane od mandata i tako stvori prostor Mireli Mateši Bukva kao narednoj sa liste da dobije mandat i konkuriše za predsjedavajućeg OV Visoko iz reda nebošnjaka, obzirom da je načelnica Bošnjakinja. Objavljujemo kompletne pojedinačne rezultate svih kandidata stranaka koje će u naredne četiri godine participirati u vlasti:

 

Stranka demokratske akcije (SDA) – 6.415

1. Džemil Halilović – 1.438

2. Mirza Omanović – 1.433

3. Nusret Suša – 1.164

4. Mirza Ganić – 1.139

5. Dinka Omanović – 1.024

6. Sulejmen Zukan – 862

7. Faruk Ihtijarević – 821

8. Zijada Smailagić – 810

9. Adem Hindija – 767

10. Dževad Fejzić – 732

11. Mirela Bukva Mateša – 691

12. Zlatko Handžić – 665

13. Mahir Karavdić – 649

14. Edin Hakanović – 645

15. Amila Koso – 640

16. Dženan Bečar – 628

17. Ismeta Begić – 628

18. Almir Hadžialić – 597

19. Tajib Mihaljević – 588

20. Nidžara Halilbegović – 584

21. Amna Neimarlija – 558

22. Mahir Babić – 550

23. Nedžmina Alihodžić – 530

24. Elvis Baberović – 528

25. Azra Husić – 517

26. Rasim Rizvanović – 512

27. Ilhana Fejzić – 467

 

Savez za bolju budućnost (SBB) – 2.814

1. Nevzeta Begić – 495

2. Vahid Ramić – 492

3. Delila Novokmet Halilović – 363

4. Jasmin Omanović – 356

5. Adnan Kubat – 328

6. Emir Dizdar – 293

7. Dženan Dedić – 292

8. Edina Aščalić – 288

9. Ilma Valjevac – 288

10. Dario Pekić – 276

11. Alen Kučuković – 266

12. Almir Bitić – 262

13. Faruk Čosović – 238

14. Rusmir Ganić – 219

15. Almir Brkić – 209

16. Azra Lemeš – 192

17. Zahid Sokolović – 176

18. Minela Buljina – 158

19. Munever Zahirović – 154

20. Edin Hasić – 152

21. Nedžmina Bešlić – 139

22. Samra Muzaferija – 135

23.Dženan Alibeegić – 127

24. Hamza Ahmetović – 121

25. Dijana Silajdžija – 98

26. Elmir Akšamović – 71

27. Dževad Duraković – 69

 

Stranka demokratske aktivnosti (A-SDA) – 2.620

1. Nermin Sudžuka – 754

2. Aida Zerdo – 484

3. Minela Ahmić – 414

4. Elvir Špiodić – 404

5. Mirza Bukić – 379

6. Reuf Jamaković  – 350

7. Mato Kozina – 346

8. Alma Babić – 345

9. Faruk Šabanović – 301

10. Adis Krpo – 300

11. Šeffik Halilović – 295

12. Emir Kaljun – 293

13. Besima Šišić – 276

14. Selma Mulić – 268

15. Ismet Dervišević – 263

16. Muhamed Očuz – 258

17. Admir Pulić – 235

18. Admir Fejzić – 225

19. Amela Dinar Mostić – 212

20. Mahir Omanović – 203

21. Amera Avdagić – 177

22. Fikret Šukrija – 173

23. Ahmed Jamaković – 127

24. Šefik Brrković – 117

25. Emina Hajrić – 101

26. Abdulah Halilović – 96

27. Amina Jahić – 87

 

Socijaldemokratska partija (SDP) – 2.080

1. Muhamed Husić – 438

2. Dejan Šćepanović – 386

3. Dalibor Tomičić – 384

4. Faruk Salčinović – 295

5. Mehmed Klepo – 269

6. Branislava Ferzanović – 248

7. Avdija Višća – 233

8. Husein Ismić – 230

9. Seid Burić – 203

10. Adi Šahinović – 202

11. Alija Šahinović – 202

12. Emir Imamgić – 201

13. Nejra Tatar – 196

14. Amra Ohran – 186

15. Zuhra Čabaravdić – 166

16. Irma Baberović – 163

17. Alma Karalić – 157

18. Mahir Čengić – 157

19. Eniz Babić – 150

20. Elza Sarač – 149

21. Elma Šehović – 135

22. Nermin Suljić – 131

23. Miralem Bučuk – 128

24. Rabija Jamaković – 111

25. Minheta Šabanović – 104

26. Sabrija Spahić – 97

27. Naim Omanović – 96

 

Stranka za Bosnu i Hercegovinu (SBiH) – 1.428

1. Izat Smajević – 493

2. Asmir Hodžić – 318

3. Salih Purišević – 218

4. Mirzeta Džonlagić – 203

5. Ismet Dedić – 193

6. Enver Hasagić – 132

7. Senad Šahinović -132

8. Mirsad Džafić – 119

9. Edin Burić – 119

10. Eldar Uzunalić – 117

11. Šemsudin Džafić – 111

12. Abdulah Fejzić – 109

13. Muamer Sadiković – 102

14. Mevlida Ajdić Džafić – 101

15. Ilhana Buza -91

16. Edna Dragunić – 86

17. Efedina Čehajić – 85

18. Lejla Očuz – 84

19. Spomenka Simić – 83

20. Enis Pinjo – 76

21. Amar Džerizović – 74

22. Dženeta Jamaković – 72

23. Osman Kadrić – 70

24. Dženan Odobašić – 69

25. Tarik Ajdinović – 68

26. Hasan Topalović – 64

27. Emina Krivdić – 61

 

Bosanskohercegovačka patriotska stranka – Sefer Halilović (BPS) – 1.095

1. Halim Dervišević – 289

2. Mirnes Fatić – 189

3. Mirsad Rezaković – 151

4. Husnija Merdić – 149

5. Adnan Trako – 121

6. Himzo Zekiri – 114

7. Emina Muhamedagić – 107

8. Safeta Alibegić – 105

9. Muamer Lemeš – 93

10. Memsud Breščić – 85

11. Zijad Šabanović – 66

12. Almir Hadžiosmanović – 61

13. Anida Osmanbegović – 59

14. Samira Kriještarac – 51

15. Ilda Lepić – 47

16. Berna Alihoddžić – 44

17. Ahmed Karavdić – 44

18. Ismet Babić – 41

19. Avdo Hašimović – 36

20. Almin Kurspahić – 36

21. Dženana Karalija – 34

22. Fahrudin Pinjagić – 30

23. Himzo Muhamedagić – 29

24. Irmela Hasanović – 29

25. Almedin Mušinbegović – 27

26. Emina Mehmedović – 23

27. Amer Čulov – 19

 

Nezavisna lista za Visoko – 730

1. Adnan Frljak – 286

2. Nijaz Šahinović – 270

3. Kenan Karavdić – 247

4. Amel Halilović – 208

5. Amra Hrnjić – 184