Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Presudom Kantonalnog suda Zenica nema prodaje “Visokogasa”!

altPoštovano građanstvo,

Presudom Kantonalnog suda Zenica broj: 43 0 P 022880 12 Gž. od dana 05.09.2012.godine, sud je konačno zauzeo stav da nema zaključenja Ugovora o kupoprodaji firme Visokogas d.o.o. Visoko, čime je preinačena Presuda Općinskog suda Zenica broj: 43 0 P 022280 09 P. od dana 19.01.2012.godine, kojom je naloženo zaključivanje takvog štetnog ugovora sa firmom Unis-Fagas d.o.o. Sarajevo. Time je Kantonalni sud Zenica potvrdio stajalište Općinskog vijeća Visoko doneseno na sjednici od dana 13.01.2007.godine. Šira javnost se sjeća da je na pomenutoj sjednici iznesen prijedlog da se uputi inicijativa Vladi Ze-do kantona za poništenje Odluke o pokretanju postupka za raspisivanje tendera za dodjelu koncesije na javno dobro gasovodnu mrežu Visoko, a time i poništenje tenreda za privatizaciju firme Visokogas d.o.o. Visoko, obzirom da su isti paralelni i istovremeni procesi. Javnost se takođe sjeća da je ovaj prijedlog najglasnije podržan od strane tadašnjih vijećnica, gđe. Jasmine Zubić i gđe. Amre Babić, a čiji je prijedlog i obrazloženje podržano još od dvadeset vjećnika. Nakon toga, javnost se takođe sjeća da su vjećnici u još tri navrata hrabro i dostojanstveno stali iza takve odluke i pored pritisaka od strane tadašnjih mjerodavnih u Agenciji za privatizaciju Ze-do kantona, te izvršne vlasti i načelnika općine Visoko gosp. Muniba Alibegović, koji je izdvajao mišljenje u odnosu na odluke Općinskog vijeća Visoko. Stvarni cilj prozvanih je bio prodaja firme Visokogas d.o.o. Visoko za relativno mali iznos, tačnije prodaje u bescijenje firme koja će u bliskoj perspektivi biti energestki pokretač razvoja privrede općine Visoko.

Gore navedenom Presudom Kantonanog suda Zenica je konačno potvrđeno da firma Visokogas d.o.o. Visoko ostaje vlasništvo općine Visoko, tačnije građana općine Visoko. S tim u vezi Nadzorni odbor i menadžment firme Visokogas d.o.o. Visoko ovim putem želi izraziti zahvalnost svim vijećnicima Općinskog vijeća Visoko na hrabrosti i nesebičnom zalaganju da odbrani imovine općine Visoko, tačnije građana općine Visoko.

Posebnu zahvalnost dugujemo:

–       Tadašnjoj vijećnici, a sada poslanici u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH, gđi. Jasmini Zubić, koja je svojim stručnim obrazloženjima i istupima umnogome doprinijela zauzimanju stava vijeća da nema prodaje prodaje firme Visokogas d.o.o. Visoko.

–       Tadašnjoj vijećnici, kasnije ministrici finansija Ze-do kantona gđi. Amri Babić, koja je nakon donošenja prvostepene presude svojim izuzetnim stručnim zalaganjem uspjela ubjediti premijera i ostale članove Vlade Ze-do kantona da ne dozvole da Agencija za privatizaciju potpiše štetni ugovor o privatizaciji firme Visokgas d.o.o. Visoko, te da se ista obavezno mora žaliti na prvostepenu presudu, što je na koncu i učinjeno, a što je kao što smo naveli, imalo pozitivan rezultat i rezultiralo donošenjem gore citirane drugostepene presude, kojom je, ponovno podvlačimo, firma Visokogas d.o.o. Visoko trajno ostala u vlasništvo općine Visoko, odnosno građana općine Visoko.

Visoko, 05.10.2012.godine

VISOKOGAS d.o.o. Visoko