Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Demanti

Poštovani

na vašem web-portalu je u toku 05.10.2012. godine, od strane Općinskog odbora Stranke demokratske akcije Visoko objavljen članak koji se, između ostalog, vrlo nekorektno, neargumentirano i zlonamjerno, dotiče i djelatnosti Javnog komunalnog preduzeća “Gradska groblja” d.o.o. Visoko.

Izrečena nekorektnost se prije svega odnosi na korištenje netačnih podataka o visini sredstava koja se, na godišnjem nivou, izdvajaju iz Proračuna Općine Visoko u svrhu redovnog godišnjeg održavanja javnih zelenih površina, te investicionog ulaganja za nabavku opreme i urbanog mobilijara (klupe, dječija igrališta i sl.).

Izrečena neargumentiranost se odnosi na činjenicu da je porazno da predstavnici političke opcije, čiji su članovi najbrojniji u sastavu Općinskog vijeća Visoko, a bez čijih glasova se niti jedna odluka Općinskog vijeća ne može izglasati, pa tako ni Program komunalnih djelatnosti, na ovaj način žele “iskupiti” za postupke i svoj rad u još uvijek aktualnom mandatu, što nikako ne dovodimo u vezu sa djelatnošću održavanja javnih zelenih površina, na što ćemo se posebno osvrnuti u nastavku.

Izrečena zlonamjernost se odnosi na pokušaj da se preko Javnog komunalnog preduzeća, čiji je osnivač Općina Visoko i koje djeluje gotovo 30 godina, pokušavaju riješiti evidentno prisutne razmirice i neslaganja sa aktualnim Općinskim načelnikom koji u ovom momentu samostalno nastupa na političkoj sceni, odnosno predstavlja rivalsku političku opciju na predstojećim lokalnim izborima.

Radi korektnog informiranja javnosti ističemo da se aktivnosti redovnog održavanja javnih zelenih površina utvrđuju Programom komunalnih djelatnosti koji se usvaja na sjednicama Općinskog vijeća za svaku kalendarsku godinu posebno.

 

U skladu sa Odlukom o komunalnom redu subjekti primjene Programa komunalnih djelatnosti (javna komunalna preduzeća – izraz u množini), su obavezni (po staroj Odluci do 31.marta, a po novoj do 31. decembra) dostaviti prijedoge programâ nadležnoj Općinskoj službi, koja ih revidira i dostavlja Općinskom vijeću na konačno odlučivanje.

Usvojeni Program komunalnih djelatnosti nakon toga postaje osnovom za cjelokupan rad javnih komunalnih preduzeća u tekućoj kalendarskoj godini.

Općinske službe, u skladu sa svojim nadležnostima, imenuju državne službenike i namještenike koji imaju zadatak da svakodnevno vrše nadzor nad realizacijom Programa, te da vlastoručnim potpisom ovjeravaju tačnost unesenih podataka u građevinsku knjigu i građevinski dnevnik u koji se unose podaci o izvršenim radovima.

Za nadzor nad poslovima na redovnom održavanju javnih zelenih površina je imenovana gospođa Nahida Fejzić, a ne supruga aktualnog Općinskog načelnika – kako se to u spornom članku ističe.

Stoga je potpuno jasno da se sa ovako olahko izrečenim, ali prije svega netačnim podacima, putem ovog Preduzeća želi postići kompromitiranje aktualnog Općinskog načelnika kroz aludiranje na nepotizam.

Nadalje, isticanje imena direktora ovog Javnog komunalnog preduzeća u kontekstu – citiramo: Asmiru Hodžiću plaća možda nenamjerno i oslikava način rada autora teksta koji ovim putem i demantiramo, a to je poistovjećivanje osobe sa institucijom na čijem čelu stoji.

Upravo iz navedenog razloga izražavamo svoje neslaganje sa prisutnom praksom u Općinskom odboru SDA Visoko, da se pojedinačni stavovi promeću ispred stavova baze ili da se institucije koriste za osobne promidžbe – što je po svemu sudeći prisutan način rada i odlučivanja u Općinskom odboru ove političke Stranke.

Obzirom da Javno komunalno preduzeće “Gradska groblja” d.o.o.Visoko nije nadležno da se bavi ocjenama i analizama rada političkih stranaka, u nastavku ćemo analizirati finansijski iznos koji je u 2012. godini izdvojen za djelatnost održavanja javnih zelenih površina.

Tačan iznos jeste 247.500,00 KM (a ne 250.000,00 KM kako se to u spornom  članku navodi). Od navedenog iznosa se za održavanje zelenih površina izdvaja 167.435,21 KM, a u preostali iznos su uključena i investiciona ulaganja, tekuće održavanje stadiona “Luke”, izletišta Ravne, nabavke repromaterijala (sadnica jednogodišnjih biljaka i trajnica), te redovnog održavanja Gradskog groblja, “Šehidske parcele” kao zasebnog segmenta unutar Gradskog groblja, te Spomen-obilježja šehidima i poginulim borcima (kod zgrade Policijske uprave Visoko) i Spomen-parka borcima NOR-a.

Već na osnovu naprijed navedenog se može uočiti da je izrečena konstatacija u spornom članku neistinita, te da je proizvoljno interpretiranje imalo za cilj isključivo kompromitirati rivalske kandidate na predstojećim lokalnim izborima.

Javno komunalno preduzeće “Gradska groblja” d.o.o. Visoko, kako je to naprijed i navedeno, nema za cilj analizirati aktualna društvena dešavanja, međutim, uvjereni smo da imamo pravo reagirati ako se u dnevno-političke svrhe, uz to još i sa netačnim podacima i zlonamjernim tonom, zloupotrebljava ime ovog Preduzeća koje je, napomenuti je, za svoj rad dobilo niz priznanja relevantnih domaćih i inostranih institucija.

Između ostalog pohvale za rad ovog Preduzeća su u više navrata izrečene i od strane predstavnika najviših instanci u Stranci demokratske akcije, pa čak i od strane njenog utemeljitelja i prvog predsjednika Predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodina Alije Izetbegovića, rahmetullahi alejhi.

I sama činjenica da je za svoj rad primilo pohvale osobe koja je dugo godina bila na čelu ove političke Stranke dovoljno demantira izrečene stavove Općinskog odbora SDA Visoko.

Molimo Vas da ovaj tekst objavite u što kraćem roku.

S poštovanjem!

Hodžić Asmir, direktor