Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Demant na saopćenje gosp. „NEZAVISNOG“

Dragi članovi i simpatizeri Stranke demokratske akcije,

Iako svaka ozbiljna politička stranka uoči samih izbora ima puno važnijih poslova, prinuđeni smo ovom prilikom reagovati i proslijediti neke dokaze koji neosporno ukazuju da je NEZAVISNI kandidat Munib Alibegović potpuno izgubio vezu s realnošću, te da se ne ustručava dodatno zbunjivati već dovoljno zbunjen narod.

Dotični izjavljuje da je član SDA, a poziva građanstvo da se ne glasa za SDA. Poziva se na podršku koju nema, a pogotovo od članova SDA. Ovakvo stanje očajnika pokazuje da i sam postaje svjestan propasti i pogubnosti vlastite politike.

Koliko god se trudio da bude drugačije, morat će prihvatiti sljedeće činjenice:

  • jedini član Općinskog odbora SDA Visoko koji je isključen i trajno izbrisan iz članstva SDA BIH  je Munib Alibegovic.
  • jedini koji su svojom voljom istupili iz članstva SDA, pogođeni tim činom, su Nijaz Šahinović, Dario Pekić i Amra Hrnjić.
  • svi ostali koje pominje i kompromituje su na današnji dan 5.10.2012. članovi SDA i koliko nam je poznato nemaju namjeru mijenjati političku opciju.

Stranka demokratske akcije 7. oktobar dočekuje nikad jača, nikad brojnija i nikad jedinstvenija, spremna da preuzme političku odgovornost u ovim složenim vremenima za Visoko i cijelu BiH!

Međutim, kako bismo bili kranje korektni, a ne iznoseći paušalne ocjene, ističemo reakcije naših članova povodom manipulacija njihovim imenom od strane NEZAVISNOG Muniba Alibegovića kao i dokaze da se isti služi neistinama kako bi obmanuo građanstvo, a posebno članstvo SDA Visoko, a sve radi jednog cilja – da sebi i svojim pokroviteljima obezbijedi još 4 godine vladavine!

Emir Uzunalić 04. oktobar 2012 – demantij upućen medijima:

Poštujem svačije pravo da bude nezavisan ili zavisan, od bilo koga i bilo čega. Također sam mišljenja da kategorizaciju imana i islama kod čovjeka određuje sam Bog dž.š. i niko drugi. Zbog istine dužnost mi je reći da nikakvih pritisaka niti smjenjivanja kada je u pitanju moje ime nije bilo, bio sam i jesam član SDA i molim da se moje ime ne dovodi u kontekst bilo kakvih prisila. Kao vijećnik  ne mogu biti smijenjen, a što se tiče  predsjednika Mjesnog ogranka SDA Gračanica, lično sam tražio da me ne biraju, jer zbog  obaveza nisam bio u mogućnosti da obavljam, ponekad iscrpljujuću, funkciju predsjednika Mjesnog ogranka SDA.  Iz istih razloga sam tražio od članova mjesnog ogranka SDA Gračanica da me ne predlažu na listu za predstojeće Lokalne izbore. Zbog istine je važno da se to zna. Svoje stavove iznosim i mogu iznositi i sada kao i ranije opet unutar vam struktura SDA. Vjerujem da će doći vrijeme poslije Lokalnih izbora kada ćemo svi hladne glave, logičnije i korisnije, kako za društvo u kojem djelujemo, tako i za SDA iz čije političke porodice svi potičemo, moći promisliti i krenuti jedinstvenije u vremenu u kojem jesmo.

Kao član Kadrovske komisije i član tima koji nastoji da visočku općinu učinim boljom, pozivam sve članove da naše probleme trebamo rješavati unutar SDA ma ko bio predsjednik SDA.Pozivam glasače  da svoj glas daju načelnici gđi Amri Babić i kandidatima sa liste OV SDA.

s.r. vijećnik i član SDA Emir Uzunalić

Mehmed Smajlović 05. oktobar 2012. godine – izjava

”Povodom spominjanja mog imena u medijskoj prezentaciji predizborne kampanje za predstojeće općinske izbore, a u kontekstu izjave o mojoj smjeni u SDA kao vijećnika OV Visoko,izjavljujem slijedeće:

– Izjavu da sam smijenjen iz SDA kao vijećnik OV Visoko od strane SDA lično nisam nikada i nigdje izrekao niti mi je poznato da se o tome uopće raspravljalo;

– Od OO SDA nisam nikada ni pismeno ni usmeno obaviješten da se tako nešto desilo;

– U proteklom periodu u više navrata mi je od strane SDA, odnosno Povjereništva, nuđen aktivniji angažman u strukturama SDA Visoko, što iz lične odluke da se pasiviziram u političkom radu nisam prihvatio.”

S poštovanjem,

Smajlović Mehmed

SDA je snaga BIH!

Kao dokaz o vjerodostojnosti navedenog, u prilogu su:

– Demantij gdina Emira Uzunalića

– Izjava gdina Mehmeda Smajlovića

– Prilog dokaz o uplati članarine Mehemeda Zukića dana 18.09.2012. godine