Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Aktivnosti Općinske izborne komisije

altPredsjednica Općinske izborne komisije Zekija Omerbegović  izvijestila je građane Visokog o aktivnostima koje su poduzete i koje će poduzeti Općinska izborna komisija povodom predstojećih lokalnih izbora:

–           U Općinskoj izbornoj komisiji provode se posljednje tehničke pripreme za provođenje  prije lokalnih izbora 7. oktobra . Ovom periodu prethodile su velike aktivnosti Općinske izborne komisije koje su se ogledale u imenovanju i obuci članova biračkih odbora i njihovoj edukaciji, kao najvažnijih faktora u ovom izbornom procesu. Ukupno 526 članova biračkih odbora je prošlo obaveznu edukaciju, izvršeno je njihovo testiranje, imenovani su predsjednici, i nadamo se, i imamo povjerenje u ove mlade ljude, da će zadatke za koje smo ih podučili obaviti odgovorno – jer je naglašena pojedinačna odgovornost svakog člana biračkog odbora, zakonito – u okviru pravila izbornog zakona,  i efikasno podnijeti Općinskoj izbornoj komisiji precizne i tačne rezultate. Također, Općinska izborna komisija je izvršila akreditaciju preko 650 posmatrača 16 političkih subjekata, koliko je prijavljeno na ovim izborima za općinu Visoko, a imamo najavljene i posmatrače i ispred udruženja građana kojim je Centralna izborna komisija izdala akreditaciju. Prema planu aktivnosti Općinska izborna komisija je dužna da najkasnije 12 sati prije otvaranja biračkih mjesta predsjednicima biračkih odbora preda kompletan materijal i osjetljivi (birački spiskovi i glasački listići) i potrošni materijal za rad biračkih odbora. Općinska izborna komisija se pripremila i za tu aktivnost, imenovala je i osposobila, formirala tim za unos i obradu podataka koji će sumirati podatke na nivou općine i predati ih Centralnoj izbornoj komisiji. Smatramo da su stvorene sve tehničke pretpostavke da se izborni proces na našoj općini odvija bez prepreka. Dosadašnja saradnja OIK sa političkim subjektima prošla je u najboljem redu  i vrlo efikasno smo sarađivali u svakodnevnoj komunikaciji oko postupka imenovanja članova biračkih odbora i akreditaciji posmatrača političkih subjekata, a cijenim i da će politički subjekti sa svoje strane i preko svojih članova biračkih odbora, posmatrača i svojih birača uticati da izborni dan protekne u najboljem redu. Koristim priliku da svim članovima biračkih odbora poručim da se strogo drže uputa koje su dobili od Općinske izborne komisije, da poštuju pravila izbornog postupka i da rade odgovorno i zakonito, a pozivam birače da 7. oktobra izađu na izbore i glasaju za svoje kandidate.  Birački odbori su educirani i svi su upoznati i potpisat će izjavu da su dužni raditi odgovorno, zakonito i transparentno. Svaku primijećenu nezakonitost na biračkom mjestu  posmatrači prijavljuju Općinskoj izbornoj komisiji, a koja odlučuje o prigovoru posmatrača i daljoj mjeri prema Centralnoj izbornoj komisiji. Članovi biračkih odbora su već upoznati sa vrlo rigoroznim kaznama krivičnog zakona i izbornog zakona, odnosno  prekršajnim kaznama. Nadam se da do toga neće doći. U slučaju  primjedbi biračkog odbora, posmatrač je dužan da tu primjedbu iznese predsjedniku biračkog odbora, a mi ćemo sa predsjednikom biračkog odbora tu nepravilnost nastojati otkloniti. Biračka mjesta se otvaraju u 7.00 sati a zatvaraju u 19.00 sati.