Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Potpisan Ugovor o sanaciji pet školskih objekata u ZDK

U Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko- dobojskog kantona federalni i kantonalni resorni ministri Damir Mašić i Mirko Trifunović, u srijedu, potpisali su Ugovor o sufinansiranju/ finansiranju kapitalnih projekata iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Zeničko- dobojskog kantona, vrijednosti 144 560 KM.

Riječ je o sanaciji pet školskih objekata: OŠ “Rešad Kadić” Tešanj (35 000 KM) za sanaciju i rekonstrukciju kosog krova, Srednja muzička škola Zenica (30 000 KM) za sanaciju i rekonstrukciju kosog krova, JU “Đački dom” Zenica (35 000 KM) za rekonstrukciju ravnog krova u kosi krov, Srednja tehnička škola Zavidovići (10 000 KM) za sanaciju mokrog čvora u sportskoj dvorani i OŠ “Vareš” Majdan (34 560 KM) za rekonstrukciju područne škole u Striježevu.

– Ovo su značajna sredstva koja pridodajemo kantonalnim sredstvima za rekonstrukciju školskih objekata, tako da ukupna kapitalna ulaganja u Zeničko- dobojskom kantonu iznose oko 1, 5 milion KM. Imali smo izuzetnu priliku da Federalnom ministarstvu prezentiramo i kažemo šta nam je potrebno, odnosno, što su akutne tačke u školskim objektima u našem kantonu. Mi ćemo do nove godine sanirati najkritičnije tačke u školskim objektima, a to su krovovi, stolarija i mokri čvorovi tako da na jedan sigurniji način možemo dočekati zimski period, istakao je ministar Trifunović.

– Kantonalno ministarstvo je ispuštovalo naše upute da sredstva ne budu odobrena samo za škole u sjedištu. Naš naredni zadatak je da ova sredstva i dalje uvećavamo, da ih planiramo u narednoj godini jer je najopravdanije da sredstva uložimo u ovu namjenu. Praktično u svakoj školi u BiH postoji potreba za nekim popravkama i sanacijama, istakao je manistar Mašić.

U okviru posjete Zeničko- dobojskom kantonu, federalni ministar Damir Mašić i kantonalni ministar Mirko Trifunović su posjetili Đački dom za srednjoškolce i Srednju muzičku školu u Zenici, te OŠ “Kulin ban” i Franjevački samostan u Visokom.