Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Ragib Vranac ponovo upozorava na kriminal u ŠPD ZDK

altNekako u sjeni ovih izbora promiče kataklizma zvana masovna krađa i uništavanje nama životno važnog šumskog fonda koji je jedini filter i spas od silnih polucija kojima smo svakodnevno izloženi, a još je vrlo mala kritična masa ostala koja se bori da spasi što se spasiti može. Naime išlo je sve glatko dok se nisam vratio na posao i bacio na sprječavanje bespravnih sječa, pojačana eksploatacija iz Kondžila je tekla uredno pod vodstvom bivšeg direktora kriminalnog Polićevog gubitaša ŠPD-a, a sada šefa šumarije Visoko Frljak Mehmeda (Breza SDA) i sa druge strane službenika KUŠ-a Zenica odjeljenje Visoko koji tobože dežuraju po kafanama i pojave se na mjestu događaja nakon što policija odradi svoj i njihov dio posla i onda traže da otkupe zaplijenjenu drvnu masu, koju im Frljak svesrdno ustupi, a socijalni slučajevi neka čekaju dok se namire gospoda šefovi i njihovi poslušnici. U međuvremenu su iznad Srhinja ljudi izašli i pucnjima iz oružja branili šumu od drvokradica, a u prostorijama šumarije je jedan od drvokradica potezao nož zbog nezadovoljstva što je konačno uhvaćen na djelu i što mi je “roba” istovarena, odnosno što mu je presjećen unosan posao na kome je dobro profitirao tako što je nesmetano stotine kubika najkvalitetnijeg tehničkog drveta bukve prerađivao u ogrijev i prodavao, a sve mu je to omogućio gospodin Frljak, uvodeći ga u visoku šumu bez ikakvog ugovora i tendera da siječe i vozi koliko mu drago, a takvih je još kao što je Ibro Jakubović poznat po višekratnim bespravnim sječama na području Zimče, čija jedna ekipa i danas radi na području Zimče, a druga ordinira u Kondžilu u visokoj šumi po preporuci i dozvoli gospodina Frljka. Tako rapidno nestaje pojas života koji smo teškom mukom odbranili od drvokradica.

Zbog kubika koje obilato isporučuje Zavidovićima, Frljak uživa veliko povjerenje Uprave da je nedavno zaposlio i rođaka prezimenjaka, a na birou čeka više tehničara šumarske struke koji ne mogu dobiti posao u našoj šumariji. Doduše, pomenuti Frljak je prijavljen na općini Visoko jer je oženjen sa visočke općine, a inače je iz Breze. U nekoliko prošlih priloga je objavljeno da je ŠPD ZDK Zavidovići d.o.o. poslovalo pozitivno, najbolji demant toj laži je spisak porezne uprave FBiH gdje ovaj višemilionski gubitaš duguje istoj 5,56 miliona KM za neplaćene poreze i doprinose, a gdje su ostala dugovanja prema dobavljačima i kooperantima? Tako da je smiješna tvrdnja da je dotični gubitaš iz Zavidovića završio 2011. godinu sa 60.000 KM dobiti ako se zna da je po zvaničnim izvještajima o poslovanju samo u 2009. završio sa minus 7,5mil. KM, 2010. sa minus 3,5 miliona KM, da se ne vraćam više unazad jer od 2004. pa do danas ŠPD stalno bilježi gubitke, a još niko za ovaj evidentni kriminal nije odgovarao. Inspekcija zna za sve ovo i uporno šuti i ništa ne poduzima da kazni ove korumpirane Uprave i Nadzorne odbore, odnosno premijere koji legalno pljačkaju i uništavaju ovaj najvredniji resurs koji imamo. Vidim da i kantonalni ministar poseže za neustavnim aktivnostima i pušta u proceduru nekakav kantonalni zakon o šumama iako su po Ustavu entiteti titulari šuma i šumskih zemljišta i jedino oni mogu donositi zakone vezane za ovaj resurs. Umjesto da izvrši kontrolu rada KUŠ-a i kazni službenike dotične uprave za nerad i ogromne šumske štete koje se gomilaju i rastu iz godine u godinu, odnosno da kazne ŠPD koji umjesto da dio dobiti stavlja na raspolaganje kantonalnim fondovima svake godine bilježi gubitke. I na kraju ekologija: zvono je na Preventu koji povremeno proizvodi smrad i ništa više. Taj smrad nije opasan po život, opasni su pravi zagađivači kojih je na našoj općini veliki broj i koji svakodnevno u zrak, vodu i zemlju ispuštaju i odlažu razne otrove u vidu otpadnih voda, boja, dima, hemikalija i slično, o organskom otpadu da i ne govorim te raznim kiselinama i otpadu koji se ne može reciklirati… Jedini filter za većinu ovih polutanata je šuma, a ona se nemilosrdno eksploatiše i krade više nego ikad i za kratko vrijeme će biti kasno ako se ovo ludilo ne zaustavi. Žao mi je što u ovim silnim promocijama i debatama niko ne spominje šumu i, kao da živimo na nekoj drugoj planeti a ova nam je rezervna, pa kad je uništimo do kraja možemo preći na onu drugu.