Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Čelni ljudi austrijske „ODELGE“ u sjedištu ZDK

Vlasnik „ODELGA MED GES.M.B.H“ Herbert Untersteiner i suvlasnik Peter Hag, austrijske firme sa kojom Vlada Zeničko- dobojskog kantona treba realizirati robni kredit za Kantonalnu bolnicu Zenica („austrijski kredit“), konsultant Milan Čuček, te Meho Mušić, predstavnik „ODELGE“ za BiH razgovarati su, u petak, sa premijerom Fikretom Plevljakom i ministrima Senkom Balorda i Mirkom Trifunovićem.

Tokom susreta, u sjedištu ZDK, govorilo se o daljnjim koracima u realizaciji robnog kredita u iznosu 14 500 000 eura, za nabavku opreme za novi energetski kompleks Kantonalne bolnice Zenica i za nabavku instalacija i savremene medicinske opreme za novi centralni operativni blok sa pratećim sadržajima.

Dogovoreno je da se tokom iduće sedmice u Ministarstvu zdravstva ZDK obavi primopredaja dopunjene i konačne dokumentacije sa specifikacijom opreme koja je predmet robnog kredita u kojoj su istaknuti kataloški brojevi, proizvođač, zemlja porijekla i cijena za svaki artikal, koji po zahtjevu premijera Plevljaka može biti proizveden samo u SAD- u, Švicarskoj, Njemačkoj ili Austriji.

Nosilac posla i glavni koordinator u realizaciji robnog kredita je Ministarstvo zdravstva ZDK i ministrica Senka Balorda koji će prema Vladi Kantona u skladu, sa Poslovnikom o radu Vlade, uputiti i odgovarajuće dokumente na usvajanje.

Građanima Zeničko- dobojskog kantona je potrebna bolnica sa deset operacionih sala i najmodernijom opremom, rečeno je tokom susreta u sjedištu ZDK. Ovo je još jedan korak, nakon susreta sa predstavnicima Sindikata zdravstva, na kojem je istaknuta namjera Kantonalne Vlade da Kantonalna bolnica Zenica bude najeminentnija zdravstvena ustanova na području Zeničko- dobojskog kantona, ali i šire.