Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Predstavnica UNICEF- a za BiH kod premijera Plevljaka

U sjedištu ZDK boravila je Florence Bauer, predstavnica UNICEF- a za BiH, gdje je razgovarala sa premijerom Fikretom Plevljakom i ministrom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport  Mirkom Trifunovićem o brizi o najmlađoj populaciji i mogućnostima poboljšanja općeg položaja djece u Zeničko- dobojskom kantonu.

Predstavnica UNICEF- a je, ranije, posjetila Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK, gdje se informirala o različitim aspektima brige o djeci, a naročito o dječijem dodatku i djeci sa posebnim potrebama. UNICEF realizira nekoliko prokata na području Kantona.

– U domenu socijalne zaštite radimo projekat „Općine- prijatelji djece“ u Tešnju, s ciljem proširenja projekta u ostalim općinama Kantona. U Žepču i Zavidovićima realiziramo projekte za predškolsko obrazovanje, a radimo i projekat „Pravda za djecu“ koji obuhvata djecu- žrtve, djecu- počinitelje određenih djela i djecu- svjedoke. Pružamo tehničku podršku pri izradi zakona na nivou Federacije BiH, tako da namjeravamo posjetiti i Ministarstvo za opću upravu i pravosuđe., istakla je Bauer.

Zeničko- dobojski kanton pokušava podržati mladu populaciju na različite načine. U toku je konstituiranje dvije ambulante, za sportiste i za studente, pri čemu će se naročita pažnja posvetiti ženskoj omladini.

– ZDK je jedan od kantona u kojem oko 22 000 djece prima dječiji dodatak. Prije godinu i po dana dječiji dodatak je mjesečno iznosio 9 KM po djetetu. Svjestan niskog iznosa mogu ćemo da je jedina gora stvar od toga da, uopće, nemamo dječijeg dodatka. Preusmjeravanjem sredstava uspjeli smo taj iznos podići na 12 KM, što je opet veoma malo. Mogu reći da smanjenja dječijeg doplatka neće biti i da buduće isplate neće biti upitne. Nećemo odustati dok dječiji dodatak ne bude u prosjeku 100 KM po djetetu, istakao je premijer Plevljak, dodavši da ZDK želi sarađivati sa UNICEF- om u realizaciji projekata koje bi zajedno finansirati s ciljem sveukupnog poboljašanja položaja djece i omladine u Zeničko- dobojskom kantonu.