Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Ministrica Romana Brkić na okupljanju notara u Cavtatu

altU organizaciji GIZ ORF- Pravna reforma, u okviru „Projekta podrške poboljšanju rada i nadzora notarske službe u jugoistočnoj Europi” ministrica za pravosuđe i upravu ZDK Romana Brkić učestvovala je na susretu radne grupe u periodu 5-8. septembra u Cavtatu, u Hrvatskoj, sa predstavnicima ministarstava pravde, notarskih komora, profesorima iz zemalja jugoistočne Europe, te predstavnicima UINL-a (Međunarodne unije notara).

Na sastanku su usaglašani stavovi oko forme upitnika koji će se primjenjivati prilikom nadzora notara u vršenju službe, te dati odgovori uz pravni osnov na osnovna pitanja zašto vršiti nadzor notara, ko i kada treba da vrši nadzor, šta i kako kontrolirati, te koje radnje poduzeti nakon obavljene kontrole u zavisnosti od njenog ishoda.

Što se tiče planova za Federaciju BiH dogovoreno je da GIZ ORF, Notarska komora i Ministarstva pravde organiziraju edukaciju kontrolora koje će se održati u periodu od 5-16.11.2012. godine. Okvirno je dogovoreno da se edukacije obave u Zenici, a prve kontrole notarskih ureda trebale bi biti izvršene na području Zeničko-dobojskog kantona.

Na sastanku je, također, razgovarano o elektronizaciji notarskih ureda za koju su svi učesnici radne grupe zaključili da je neophodna,  te da je treba realizirati što prije. Radi što bolje pripreme za elektronizaciju sve zemlje učesnice skupa su dobile zaduženje da delegiraju najmanje po jednog predstavnika Ministarstva pravde i Notarske komore u cilju formiranja grupa stručnjaka čiji će zadatak biti da analiziraju sve relevantne propise i utvrde pravni osnov za elektronizaciju.