Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Dodatna pojašnjenja i pitanja o stanju u Šumarstvu u Visokom i Ze-do kantonu

altGovorim istinu i sve što činim nije zbog vlastitog probitka nego zato što volim Visoko, a to radim kroz borbu za šumu. Nestanak šume znači nestanak vode, čistog zraka i svega ostalog što proizlazi iz toga pa i zdravlja ljudi. Tim povodom želim da javnost zna da se bukva i hrast suše s vrha krošanja iznad sela Džindići, jer kao prirodna prepreka zaustavlja, ovisno o vrsti vjetra, čestice cementne i ugljene prašine na svom lišću i u dodiru s kišom stvara se kiselina koja nagriza biljke i one se suše, pa se tako suše i naša pluća, a pluća Visokog rapidno nestaju kako pojačanom eksploatacijom iz Kondžila tako i masovnim bespravnim sječama koje niko ne sprječava, i ako se odlučnom i hitnom akcijom to ne zaustavi Visoko će za godinu dvije biti crna rupa u kojoj će se sve više umirati i oboljevati od najtežih bolesti. Najviše zabrinjava zdravlje djece. Zato pozivam još jednom sve kojima je stalo do Visokog: gradske vlasti, udruženja građana, ekološke organizacije, planinare, lovce i sve ljubitelje prirode, da dovedemo za stol sve relevantne faktore i institucije koje mogu zaustaviti ovaj trend (Tužilaštvo, Policija, Inspekcija, ŠPD, KUŠ-Zenica) da svi u okviru svojih nadležnosti poduzmu adekvatne i hitne mjere i aktivnosti da ovo stane. Treba postaviti pitanje na Skupštini ZDK i pitati direktno premijera Plevljaka i ostale da li znaju kako je zavidovićko-tešanjski SDA lobi uspio izdvojiti i sačuvati park šumu”Tajan” i sad u ŠPD-u novom sistematizacijom formirat besprihodnu 10.poslovnu jedinicu sa 15-ak novih radnih mjesta “Tajan” koja će živjeti na račun vareških, olovskih i visočkih šuma!? Kako se može premijer slikati i slušati nebuloze predsjednika NO ŠPD ZDK Ašira Mehića (SDA) iz Zavidovića. Trebalo bi ga pitati koliko je miliona konvertibilnih maraka otpisao duga Krivaji za neplačene isporučene trupce po povlaštenoj cijeni nižoj za 25% u odnosu na ostale kupce. Treba pitati i Nijaza Humkića (SDA) predsjednika Skupštine ŠPD-a iz Zavidovića koji je i rukovodilac PJ Šumarija Zavidovići, a koja svake godine bilježi gubitak u poslovanju od 1-1,5miliona KM po evidencijama iz izvještaja o poslovanju ŠPD-a, zašto treba gradit most na Olovskoj općini, kako bi se otvorilo 15 odjela šume, a kako bi ovaj Polićev višemilionski gubitaš mogao još crpiti novca za Zavidoviće,Tešanj, Zenicu, Maglaj i Žepče, na račun Vareša, Olova i Visokog, čija proizvodnja nosi skoro 60% ukupne proizvodnje i prihoda ŠPD-a.

Najveća je žrtva Vareš kome je šumarstvo glavna djelatnost i šumarija već godinama bilježi velike ostatke prihoda, a ne dobija ništa nazad kao ni Visoko, a ni lokalni izvođači (Šumex, Ćaba) ne mogu dobiti posao na tenderima, kao i većina ostalih izvođača sa drugih općina, a koji zadovoljavaju sve potrebne tehničke kriterije, imaju dovoljan broj traktora i ostale mehanizacije. Odgovor je u monopolu koji već duže vrijeme ima INOPLUSd.o.o.Kakanj i vlasnik gospodin Piljug koji je na zadnjem tenderu prošao i dobio 13.933 m3 sječe i izvoza, a posjeduje samo 3 traktora!? Razlog, ponuđena daleko niža cijena od realne, a to može zato što uštedi na neizvršavanju svih faza rada predviđenih izvedbenim projektom i ugovorom. O kompenzacijama dotične firme sa ŠPD-om za izvršene radove u tehničkoj oblovini gdje vrlo često najkvalitetniji trupci četinara, budu otpremljeni kao treća klasa, a isti se preprodaju kao TT stubovi jasno je koliko ŠPD gubi. Javna je tajna da pomenuti Piljug kreira i određuje poslovnu politiku ŠPD-a već neko vrijeme i postavlja Upravu i rukovodeće kadrove u šumarijama uz pomoć stanovite korumpirane političke grupacije SDA koja već duži period vlada ŠPD-om kao i mentorom (Rukovodiocem PJ Šumarija Vareš). Smiješne su tvrdnje da je ŠPD pozitivan. Na sastanku kolegija u devetom mjesecu 2011 godine direktor EKPF ŠPD-a je rekao da je ŠPD dužan za neplačene poreze i doprinose 9,5miliona KM, a ukupna dubioza se procjenjivala na 30-ak miliona KM. Situacija u ŠPD-u je vrlo ozbiljan materijal za pokretanje odgovornosti i krivične odgovornosti Uprave i NO-a ŠPD-a za ovih 8 godina, a jedan od ključnih aktera u ovome svemu je i trenutni rukovodilac PJ Šumarija Visoko Frljak Mehmed (SDA) iz Breze, pa ne znam šta više čekaju tužilaštva, SIPA, inspekcije itd. Samo po tužbama radnika je ŠPD isplatio dosad oko 1milion KM, a zato je najviše odgovoran prvi direktor ŠPD-a koji je postavljen iako nije imao ni minimum radnog staža i radnog iskustva predviđenog konkursom za obavljanje tog posla. Puno je još primjera i podataka o počinjenom kriminalu u Polićevom ŠPD-u, no najveća je tragedija što se to sve pokušava amortizovati i zataškati pojačanom sječom i nestankom ovog ključnog životnog resursa, a da bi se zadovoljili apetiti zavidovićko-tešanjskog SDA lobija.ZAŠTO? i DOKADA?Za ovih 8 godina uradjene su im ŠGO-e koje nisu imali,zgrade,putevi,mostovi,nabavljena mehanizacija, izdržavani radnici (ušli sa velikim viškovima) Krivaja dobila u nepovrat milione konvertibilnih maraka u trupcima itd. Sve to plaćaju šume Vareša, Olova, Visokog i nešto Kaknja. Šta kad nestane kvalitetne bukove i hrastove i četinarske šume sa ovog kraja, kao što je već odavno u Zavidovićima, Zenici !? I na kraju KUŠ Zenica sa svojim odjeljenjima po općinama čijim čuvanjem šuma nestaju velike površine na cijelom kantonu, jer štete su ogromne i višemilionske, a pojedinci se bogate kradući vrlo često i najkvalitetnije drvne sortimente četinara, rijetkih voćkarica i ogrijeva. Za svoj predan rad uposlenicii KUŠ-a uredno primaju plaću s budžeta i ne može im i ne smije niko ništa jer su državni službenici i time nepogrješivi i nedodirljivi.

I na kraju POŽARI, nažalost 90% šumskih požara je namjerno podmetnuto, s namjerom da se ostvari dobit od prodaje “nagorene” drvne mase koja se nije mogla dobiti na drugi način.