Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Ragib Vranac:”U zadnjih 8 godina iz Visokog izvezeno 6,5 miliona KM drvne mase, a zauzvrat nismo dobili niti 1 KM”

altInformacijom od 22.09.2011. upozorio sam političku javnost općine Visoko o stanju u šumarstvu na našoj općini. Od tada je nažalost stanje drastično gore i savjest mi nalaže da opet reagujem u nadi da ću potaknuti sve relevantne faktore da se ovo bjesomučno uništavanje šumskog fonda zaustavi. S jedne strane je u toku pojačana sječa PJ “Šumarije Visoko” od strane novog šefa Frljak Mehmeda (Breza) koji je za nepunu godinu dana povećao sječivi etat za cca 10.000m3 većinom iz Kondžila, najkvalitetnije oblovine hrasta i bukve. Šumarija je za 8 godina u sklopu JP ŠPD ZDK Zavidovići d.o.o dala  preko 10.0000m3 drvne mase prosječne cijene 65,00KM/m3 ili 6,5 miliona KM, a nazad nije vraćeno ni uloženo niti 1KM, čak smo i po plati zakidani sve vrijeme u odnosu na ostale šumarije višemilionske gubitaše (Zavidovići, Kakanj, Zenica, Maglaj, Žepče) u koje se i danas ulaže u puteve, vozni park, zgrade i ostalo. Po šumskoprivrednoj osnovi koja ističe ove godine ŠPD je trebalo napraviti 2 kilometra novog puta i rekonstruisat 2 kilometra postojećeg. O uništenim vozilima i objektima koji su pod hipotekom Porezne uprave FBiH zbog neplaćenih poreza i doprinosa komentar je suvišan jer ne možemo dobiti ni običan kopir aparat za normalan rad, a kamoli šta više. Tako se tretira šumarija u preduzeću čiji je godišnji prihod oko 35 miliona KM i koje je trebalo vratiti Visokom po raznim osnovama oko 3,2 milionaKM, a nije vratilo ništa nego samo uzima.

Dakle, Frljak svjesno maksimalno exploatiše Kondžilo kako bi se dodvorio Upravi i tako ostao što duže, a s druge strane potpuno osiromašio Šumariju Visoko i pretvorio je opet u jedno od radilišta Šumarstva Vareš. S druge strane je odjeljenje Visoko Kantonalne uprave za Šumarstvo Zenica čiji uposlenici uredno primaju plaću sa budžeta ZDK za čuvanje šuma u državnoj svojini i sprječavanje bespravnih sječa. Za ovih nepunih 6 godina otkako to rade bespravne sječe su se enormno povećale pa nestaju cijeli kompleksi šuma na području MZ Zimča, Srhinje, Gorani, Grad, Ravne, Banjaruša, Upovac, Radovlje, Seoča, Kondžilo itd. Opet su se pojavile organizovane kriminalne grupe koje neselektivno brišu sve pred sobom, a koje smo teškom mukom i žrtvom bili zaustavili. Napominjem da podnesene prijave za pričinjenu šumsku štetu i bespravnu sječu predstavljaju svega 1% od ukupnih šteta pričinjenih bespravnom sječom, a koje se vidljive na terenu, a nisu registrovane nigdje jer se pomenute prijave za šumsku štetu podnose isključivo protiv počinilaca koji se zateknu na licu mjesta u činjenju protuzakonitih radnji. Ovih dana te bespravne sječe kulminiraju na svim terenima, a naročito iz Kondžila, a čuvari šuma iz kafane posmatraju ovaj masakr koji će ostaviti dalekosežne ekološke posljedice po stanovništvo i okolinu. Napominjem da šef odjeljenja Kantonalne uprave za Šumarstvo Visoko nikad nije bio iz Visokog pa je i na taj način prisutna nebriga za šumski fond u Visokom. Nažalost moram pomenuti i bivšu ministricu Džonlagić kojoj sam se više puta obraćao za pomoć i koja je bila upoznata sa svim ovim problemima, ali nikad nije ništa učinila da pomogne šumariji, jedino me uvijek kulturno saslušala i rekla mala šumarija, mali etat, za razliku od Mugdima Vranca koji je bio predsjednik NO ŠPD ZDK i samo me uputio na direktora, jer on nema ništa s tim. Vrhunac su požari, sad je jasno zašto se požar u Mačuhu (Seoča) nije sprječavao skoro 3 dana, da bi što više drvne mase moglo izgoriti kako bi se mogli uvesti podobni izvođači i profitirat na prodaji iste. Apelujem ponovo na sve nadležne da se pod HITNO pojača danonoćna kontrola prometa drvne mase i da se traži ažurnost i odgovornost svih koji su odgovorni za ovo stanje koje se odmah mora prekinuti.