Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

CIK odbio kandidature Asmira Hodžića i Nenada Rajića kao kandidate NSRZB za načelnika

altOdluka je stupila na snagu danom donošenja (31.07.2012), i objavljena je na web stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. U odluci stoji da CIK odbija kandidate Narodne Stranke radom za boljitak (NSRZB) Asmira Hodžića i Nenada Rajića kao kandidate za načelnika ove stranke za općine Visoko i Kiseljak. Kandidatura za načelnika Visokog Asmira Hodžića je odbijena jer se kandidat pojavljuje na više listi, a poznato je da je SBiH prijavila Asmira Hodžića kao svog kandidata za OV Visoko i to na rednom broju tri, dok je kandidat Nenad Rajić podnio izjavu o odustajanju od kandidature.

Obrazloženje:

Politički subjekt NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK – 00502 je Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine podnio kandidatske liste na ovjeru za učešće na Lokalnim izborima, koji će se održati 07.10.2012. godine za izbore za općinsko vijeće, odnosno skupštinu općine, skupštinu grada i općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika, u izbornim jedinicama navedenim u dispozitivu ove odluke.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je utvrdila da je prijava NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK – 00502, za učešće na Lokalnim izborima 2012. godine u izbornim jedinicama navedenim u dispozitivu ove odluke, ovjerena u skladu sa odredbama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Nadalje, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na 39. sjednici, održanoj 21.07.2012. godine, u skladu sa članom 4.21 stav (2) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, dostavila obavijest političkom subjektu NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK – 00502 o utvrđenim nepravilnostima na kandidatskim listama, i da u roku od pet (5) dana od prijema obavijesti iste otklone zamjenjivanjem kandidata ili osiguravanjem dodatne dokumentacije. Po isteku navedenog roka, a prema dostavljenoj dokumentaciji, Centralna izborna komisija Bosne i Hecegovine je u postupku provjere utvrdila: a) da su kandidatske liste iz stava (1) i (2) a) dispozitiva ove odluke sačinjene u skladu sa odredbama člana 4.19 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine i da kandidati na navedenim listama ispunjavaju uslove propisane članom 1.6, 1.7, 1.7a, 1.8, 1.10 stav (1) tačka 5. i 4.2 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine. b) da kandidati navedeni u stavu (2) b) i kandidatske liste i kandidati navedeni u stavu (3) dispozitiva ove odluke ne ispunjavaju uslove propisane odredbama Izbornog zakona BiH ili se kandidati nalaze na kandidatskim listama koje nisu u skladu sa odredbama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, iz zakonskih razloga navedenih uz ime svakog kandidata čija je ovjera odbijena. Na osnovu naprijed navedenog, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je, u skladu sa članom 2.9 stav (1) tačka 6. i člana 4.21 stav (2) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, odlučila kao u dispozivu ove odluke. PRAVNA POUKA: Protiv ove odluke, u skladu sa članom 6.9 stav (1) i (2) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, može se podnijeti žalba Apelacionom odjelu Suda Bosne i Hercegovine u roku od dva dana od dana objavljivanja ove odluke, odnosno do 02.08.2012. godine. Žalba se podnosi preko Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine neposredno u sjedištu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, ulica Danijela Ozme broj 7 Sarajevo ili putem faks aparata na broj 033/251-329.

Predsjednik

Branko Petrić