Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

VIDEO: Slava visočke pravoslavne crkve obilježena na dan Sv. Prokopija, 21. jula 2012. godine

Danas je praznik Sveti velikomučenik Prokopije. Rođen je u Jerusalimu od oca hrišćanina i majke naznaboške. Po očevoj smrti, majka ga je vaspitavala u duhu idolopoklonstva, pa je u vojničkoj službi kod Dioklecijana dostigao čin vojvode. Progonio je hrišćane i na jednom takvom zadatku na putu prema Aleksandriji desio se u noći jak zemljotres, a vojvodi se javio Gospod i pokazao krst na nebu. Od tog trenutka, njegov život postao je borba za krst i hrišćanstvo. Kada je zbog toga dospjeo u tamnicu, javio mu se ponovo Gospod i krstio ga imenom Prokopije. Neznabošci su tada bacili u tamnicu i dvanaest hrišćanki koje je Prokopije učio vjeri Hristovoj i tome kako će primiti mučenički vjenac. Zato se u činu vjenčanja spominje i sveti Prokopije. Ove žene strašno su mučene, a Prokopijeva majka, gledajući njihove muke i hrabrost, primila je krštenje i svih trinaest žena je pogubljeno. Sveti Prokopije posječen je 21. jula 303. godine u Kesariji palestinskoj.

(Foto By Almin Tabak)