Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Sačinjena konačna preliminarna lista za dodjelu stipendija redovnim studentima

altShodno Konkursu i postavljenim kriterijima za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog ciklusa s područja ZDK-a u akademskoj 2011/2012. godini, Komisija je razmotrila podnesene prigovore i sačinila konačnu preliminarnu listu na koju kandidati imaju mogućnost ulaganja žalbe. Konačna lista se može pogledati na oglasnoj ploči u Opštini Visoko, svakim radnim danom od 8 do 15 sati, počev od 19. jula ove godine. Kandidati na konačnu listu mogu uložiti žalbu putem nadležne opštinske službe koja se podnosi Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK-a, u roku 8 dana od dana objavljivanja Konačne preliminarne liste na oglasnoj ploči Opštine.