Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Načelniče, stavite u drugi plan svoje kandidatske liste i hitno imenujte ekološke redare za dobrobit ove Općine!

elvedinsabanovic visokoVažećom Odlukom o komunalnom redu se između ostalog uređuje sakupljanje, odvoz i postupanje sa smećem i drugim komunalnim otpadom, kao i mjere za provođenje komunalnog reda i kaznene odredbe predviđene za povrede ponašanja utvrđenih ovom Odlukom. Nadzor nad provođenjem komunalnog reda propisanog ovom Odlukom obavlja Služba za prostorno uređenje, komunalna i druga inspekcija i viši referenti ili ekološki redari. Poslove komunalne inspekcije obavljaju komunalni inspektori, a poslove komunalno-ekološke kontrole obavljaju ekološki redari. Komunalni inspektori i ekološki redari pri obavljanju poslova moraju imati posebnu odjeću, posebnu oznaku na odjeći i posebne službene iskaznice. Službene iskaznice komunalnim inspektorima i ekološkim redarima izdaje općinski načelnik. Komunalni inspektor i ekološki redari obavljaju poslove nadzora samostalno u ime Općine, postupaju i donose akte u okviru dužnosti i ovlaštenja utvrđenih ovom Odlukom i drugim propisima. Istina je kako je općinski načelnik dužan donijeti sve akte predviđene ovom Odlukom u roku od tri mjeseca od stupanja Odluke na snagu, dakle u ovom slučaju do polovine jula u ovoj godini, i prema tome još uvijek ima prostora da to učini. Međutim, ni prema prethodnoj Odluci koja je van snage, a objavljena u Službenom glasniku Općine Visoko broj: 4/01 stvari nisu funkcionisale u praksi. Tako na lokalitetu čije slike ćete vidjeti, u posljednjih pet godina nije se mogao primijetiti viši referent ili ekološki redar i to još sa posebnom odjećom i posebnom iskaznicom kako na terenu obavljaju poslove komunalno-ekološke kontrole. Zašto je to tako? Zašto na dan biološke raznolikosti koji se obilježava kao važan datum u ekološkom kalendaru moramo pričati o negativnim primjerima okoliša u našem gradu, kada se ima i lijepog ispričati? Moramo, zato, jer nas na to primorava maćehinski odnos izvršne vlasti i njenih nadležnih službi za okoliš kada su u pitanju mjesta “divljih deponija smeća“ u našem gradu. Zahvaljujući jednoj takvoj dugogodišnjoj praksi vlasti, problem dobija sasvim novu dimenziju. Pojedine divlje deponije smeća postaju stvarna i stalna mjesta na koja se odlažu najrazličitije vrste komunalnog, ali i organskog otpada. Problem se očito mora rješavati na sistematičan način i nikako drugačije. “Ekologija“ ne znači “pokupiti smeće“ i čekati neko novo kako to izgleda razumiju “nadležni općinari za pitanja okoliša u našem gradu“. Poštovani načelniče, stavite u drugi plan svoje kandidatske liste i hitno imenujte ekološke redare za dobrobit ove općine. Međutim, ne na način mrtvog slova na papiru, već na način da stvari iz ove Odluke funkcionišu na terenu i da ljudi vide da se nešto pozitivno dešava. Ne dozvolite da vaša stručna lica za okoliš platu isključivo zarađuju sjedeći osam sati u općinskim foteljama. Neka izađu na teren. Neka daju prijedloge za sistemsko rješavanje divljih deponija smeća čije stanje je zabrinjavajuće, deponije u Čekrekčijama, deponije u Bosnićima, deponije na Kula Banjeru, deponije u Gračanici itd. Neka novčano kažnjavaju počinioce kada im zakon to omogućava, zakon valjda zbog toga i postoji.

 sambucus nigra
Sambucus nigra L. (zohva) na lokalitetu vlažnog smetljišta u Bosnićima postaje dominantna vrsta, općina Visoko

 artemisia absinthium
Artemisia absinthium L. (pelin) na lokalitetu vlažnog smetljišta u Bosnićima, općina Visoko

Tada će se nešto početi mijenjati i u našoj pojedinačnoj svijesti, i nikako drugačije. Reagujte na bilo koji način, jer tek kada posiječemo i posljednje drvo, teka kada zatrujemo posljednju rijeku, tek kada izlovimo posljednju ribu, teka tada ćemo saznati da se novac ne može jesti. Reagujte, jer i vjera nas duži, a i pamet koju nam je dao, da se roditeljski odnosimo prema vrijednim ekosistemskim resursima u Radovlju, na Bucima, u Podvincima, na Ravnama, u Mulićima, na Visočici itd. Ne dozvolimo da primarni ekosistemi poplavnih šuma johe, vrbe i topole budu zamijenjeni tercijernim ekosistemima vlažnih smetljišta kakav slučaj vidite kroz slike u ovom primjeru.

 urtica dioica
Urtica dioica L. (kopriva) na lokalitetu vlažnog smetljišta u Bosnićima, općina Visoko

{multithumb default}

Divlja deponija smeća u putnom pravcu prema Bosnićima već je jedan takav primjer gdje se naziru samo fragmenti primarne i sekundarne vegetacije koju su potpuno osvojile tercijarne vrste koje indiciraju zajednice nitrificiranih staništa i vlažnih smetljišta. Ti ostaci primarne vegetacije nude nadu u bolje sutra i pokazuju kako je ovom mjestu zaista potrebna naša pomoć kroz njenu zaštitu i restauraciju. Ona je još uvijek sasvim moguća. Tada ćemo na ovom putnom pravcu moći predahnuti i uživati i u njegovoj estetskoj vrijednosti. Do tada ćemo gledati koprivu, zohvu, pelin, broćiku, jarčevac, sapuniku i neke druge tercijarne vrste kako osvajaju ovaj nekada lijepi teren i kriju gomile smeća.

{joomplucat:539 limit=20|columns=4}