Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

„Ne odgovaraj bezumniku po njegovoj ludosti, da mu i sam ne postaneš jednak”

alt“Orwelland  i rubni eseji” je  knjiga koja je nastala od radova koji su rađeni  na postdiplomskom studiju na Filozofskom fakultetu u  Sarajevu i prvih 100 stranica je prvi bosanski rad o književnosti Georga Orwella, autor se ovdje bavi istraživanjem rubnih područja preplitanje žanrova i rodova posebno izmedju stripa i literature. Ovo je inače 15 knjiga autora Fatmira Alispahića, pitanje bosnofobije i negiranje bosanskog duha je pitanje o kojem ovaj pisac pokušava da kanališe bosanskog muslimana u vremenu krize idnetiteta i moralnosti. Promotori su bili akademik Muhamed Filipović, Indira  Kučuk-Sorguč i prof. Senad J. Hodović. Fatmir Alispahić specifična kulturna i politološka ličnost u BiH je ličnost koja je pretpjela najviše javnih napada, ali, iako naviknut na te napade, dešavnja na Filozofskom fakuletu i zabrana odbrane doktorske teze na temu Iseljeništvo ga nisu ostavila ravnodušnim. „Nažalost, na Filozofskom fakultetu u Sarajevu se dogodilo grubo kršenje zakona, grubo kršenje Ustavnih prava na obrazovanje, pazite ne kada sam ja u pitanju, ma ko da je u pitanju treba burno reagovati na svaki takav vid doživljavanja totalitarizma u obrazovanim institucijama, dakle van svake pameti je da se bilo kome negira njegovo pravo na obrazovanje i usavršavanje. Uz to, takva odluka je protuzakonita zbog toga što je Komisija koju je imenovalo Nastavno naučno vijeće donijela pozitivan sud o mojoj doktorskoj disertaciji, o prijedlogu moje doktorske disertacije i tu se priča završava. Ja se nadam da će inspekcijski organi, Senat Univerziteta i oni koju su nadležni poduzeti korake i razmrsiti ovo klupko koje je nastalo prije svega zbog bahatog ponašanja čelnika Fakuleta koji su smatrali da mogu sada nekoga pozvati na  moralnu političku odgovornost i po tome ocijeniti da li on može ili ne može biti doktor nauka. „Fatmir se godinama bori da dokaže da genocid nad Bošnjacima u Bosni i dalje traje, kako sam kaže, da živimo u opasnom vremenu u kojem je teško odbraniti čast i dostojanstvo.” Na isto pitanje Indira Sorguč-Kučuk odgovara: “Ja bih ove koji su diskrimnirali Fatmira Alispahića i etiketirali ga raznim pogrdnim riječima također etiketirala tako da bih prof.dr. Ivu Komšića, dekana Filozofskog fakulteta, nazvala nečastivi na Filozofskom fakultetu, Dubravka Lovrenića bih zvala staljinistom, Envera Kaza plagijatorom jer svi znamo da je plagirao svoju doktorsku tezu.” Akademik Filipović se pozabavio pitanjem moralnosti  u vremenu izokrenutih vrijednosti:„Racionalizam razvijen iz ideje da je korist najbitnija stvar u životu, da je postizanje ciljeva bez obzira na sredstva kojima se oni postižu najbitnije.  Prisiljava nas se da ono što je neracionalno smatramo vrhunskim racionaliteom. Zašto? Jer je efikasnost i sposobnost da se realizuje mjerilo ljudske vrijednosti, mjerilo vrijednosti ljudskih poduhvata ideal.”

{joomplucat:523 limit=22|columns=4}