Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Reli vožnja kroz centar Visokog

altIako je sanacija počela još prošle godine, a nakon što iz prvog pokušaja sanacija nije bila uspješna, odnosno nakon što smo od dijela ulice Mule Hodžića, koji je bio planiran za sanaciju, dobili stazu za reli, ni do današnjeg dana nije riješen problem obnove dijela ulice Mule Hodžića, na potezu od Sebilja do ulice Moštrina. Iako se radi i o regionalnom putu Visoko – Kiseljak, vozači koji pokušavaju proći ovim dijelom Visokog vrlo često se susreću sa kvarovima koji inače nisu uobičajeni za putnička vozila. Podsjećamo, još u mjesecu novembru odlukom Vlade FBiH iz 2010.godine usvojena je Lista projekata magistralnih, regionalnih i lokalnih cesta finansirana iz preostalih sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2009. godine i dijela sredstava za 2010. godinu za Federaciju BiH i Lista projekata magistralnih, regionalnih i lokalnih cesta finansiranih iz preostalih sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2010. godinu, kojom je između ostalih, uvršten i projekat sanacije regionalne ceste Mule Hodžića na dionici Sebilj-ulica Moštrina, u iznosu od 150.000,00 KM.

Implementator ovog projekta je Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZE-DO kantona, putem Kantonalne direkcije za ceste.

Nakon provedenog postupka javne nabavke, odobren je najpovoljniji izvođač TRGOŠPED Kakanj, a za izvođača radova podizvođač „Mušinbegović” Visoko.

Predmjerom radova je obuhvaćena ukupna dužina saobraćajnice od 210,00 metara, gdje će se izvršiti rekonstrukcija asfaltnog kolovoza, struganjem u debljini od 5,0 cm, tako da se zadržava niveleta postojeće saobraćajnice, uz sanaciju, po potrebi oštećenog bitonosivog sloja kolovozne konstrukcije.

Na predmetnoj dionici će se izvršiti i rekonstrukcija pješačih staza, kao i mjesto za taksi stajalište i stajalište za autobuski saobraćaj.

Novi radovi su trebali startovati početkom aprila, tada je ponovo urađeno nasipanje struganog dijela asfalta, ali do danas umjesto nove saobraćajnice, pješačkih staza, te mjesta za taksi stajalište i stajalište za autobuski saobraćaj, vozači imaju 210 metara za reli vožnju.