Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

FOTO: “Oštrije” s provođenjem komunalnog reda – Učinjeni prvi koraci za rješavanje problema nelegalne gradnje u Šarenim Hanovima

altOdluka o Komunalnom redu općine Visoko usvojena je na današnjoj sjednici Općinskog vijeća. Ona podrazumijeva temeljito uređenje komunalnih usluga, korištenja javnog zemljišta i poštivanje brojnih pravila, uz zaključak da se za uspješno provođenje odluke izvrši kadrovsko popunjavanje, uvođenje eko telefona, te da se putem javnih medija obavijesti građanstvo o novim pravilima.

Tokom rasprave vijećnici su se dotakli i pitanja pasa lutalica, javne rasvjete u urbanim područjima te prostora za odlaganje čvrstog otpada.

Među novim vijećničkim pitanjima koja su vijećnici postavili je pitanje Mirzeta Hindije o visini naknade za ljekarska uvjerenja na području ZDK – jesu li ona ista za sve zdravstvene institucije. Nijaz Šahinović je postavio pitanje suspenzije Odluke o liječenju građana četiri općine ZDK u KC Sarajevo, Halim Pihljak se interesirao za tok radova na vodovodu Podvinjski potok, Mehmed Klepo je postavio pitanje prihoda od šuma – koji se iznos vraća Općini Visoko, a Halim Dervišević se zanimao za novi Statut Doma zdravlja sa poliklinikom Visoko – kada će biti na dnevnom redu OV Visoko. Između ostalih, vijećnik Dalibor Tomičić je postavio pitanje prihoda od reklama i reklamnih panoa na području općine Visoko.

Općinsko vijeće donijelo je  Zaključak da se u cilju smanjenja broja osuđenih osoba uputi zahtjev Kantonalnom ministarstvu pravosuđa ZDK za primjenu alternativnih sankcija – posebno rada za opće dobro. Također, bit će upućen i zahtjev MUP- u ZDK da se poduzmu mjere za popunu radnih mjesta u PS Visoko.

Usvojen je Nacrt Odluke o Komunalnim taksama  s rokom od 30 dana provođenja javne rasprave, uz sugestiju vijećnika da svi privredni subjekti budu upoznati sa sadržajem Nacrta Odluke – te pozvani na zakazanu javnu raspravu.

Usvajanjem Odluke o prestanku  Statusa nepokretnosti u općoj upotrebi, započela je prva faza rješavanja pitanja statusa objekata i saobraćajne komunikacije u Šarenim Hanovima – lokalitetu Golo brdo. Praktično, ovim dokumentom zemlja s ovog područja sa SIZ-a prelazi u vlasništvo Općine Visoko s ciljem da se u budućnosti započne s procesom legalizacije  bespravno izgrađenih objekata i planom za proširenje i konačno uređenje  putne komunikacije u odnosu između školskih objekata i prilaza istima.

Tokom rasprave o ostvarivanju politike Općine i aktivnostima općinskog načelnika i o radu općinskih službi općine Visoko u 2011.g, između ostalih. vijećnik Jasmin Dlakić je kritikovao općinske službe i općinskog načelnika  zbog nezavršavanja planiranih projekata, a s čim se složio i vijećnik Halim Pihljak navodeći da je efikasnost spora i da je česta nerealizacija kapitalnih ulaganja. Izvještaji su ipak usvojeni sa zaključkom da se poboljša rad službi u interesu građana.

Bez puno rasprave usvojen je Izvještaj o procjeni šteta prouzrokovanih visokim snježnim nanosima – februar 2012.g. Izvještaj je pokazao da je u periodu velikih padavina procjenjena šteta od oko 293.000 KM štete na plastenicima i oko 50.000 KM štete na građevinskim objektima.

Na posljednjoj sjednici OV Visoko zapaženo je kršenje Etičkog  kodeksa od strane vijećnika Halima Derviševića i vijećnice Dinke Omanović, a o izvještaju o postupku provjere protiv navedenih vijećnika tajnim glasanjem su se izjašnjavali vijećnici. Rezultatima glasanja vijećnik Dervišević je kažnjen javnim ukorom prvog stepena uz odbijanje 10% od vijećničkog paušala u naredna tri mjeseca koje će biti uplaćivane na račun Centra za Socijalni rad Visoko. Dinka Omanović nije kažnjena iako je stav komisije bio da njihova kazna, za povredu Etičkog kodeksa, bude ista.

{joomplucat:470 limit=9|columns=3}