Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Treća Izvještajna skupština MIZ Visoko

altU prostorijama Bijele džamije u Visokom održana je 3. po redu  Izvještajna skupština u ovom sazivu delegata, uz prisustvo 60 delegata iz džemata sa područja koje pokriva MIZ Visoko. Skupštinom je predsjedavao glavni imam MIZ hadži Ibrahim ef. Hadžić te predložio

Dnevni red:

 – Izvještaj o radu Medžlisa IZ Visoko za 2011. godinu

(vjerskoprosvjetni i administrativno-pravni ) i plan rada za 2012. god

– Finansijski izvještaj MIZ Visoko za 2011. god

– Razno

Nakon jednoglasno usvojenog Dnevnog reda,  Izvještaj je elaborirao ef. Hadžić te otvorio raspravu o istom. Uz određen broj pitanja, više tehničke prirode sa ciljem stvaranja jasnije slike o onome što i kako se radilo u izvještajnom periodu. Između ostalog spomenuto je nezadovoljstvo u postignutim rezultatima mektebske nastave s obrazloženjem da uvijek može i treba  bolje. U saradnji sa turskom organizacijom Diyanet oprema se 12 učionica za mektebsku nastavu. Zanimljivo je bilo i pojašnjenje  predsjednika  džematskog odbora Luke – Visoko o planu i potrebi  izgradnje  džamije na zato predviđenoj lokaciji kod Doma zdravlja, sa pojašnjenjem da je u toku javna rasprava o ovom pitanju i da se objekat džamije ni u kom slučaju ne treba dovoditi u vezu ostalih sadržaja koji su panirani na tom području.  Delegati Skupštine Medžlisa IZ su jednoglasno dali podršku izgradnji džamije na tom lokalitetu, te i ovaj Izvještaj o održanoj Skupštini MIZ Visoko ide u prilog podrške potrebi izgradnje  džamije u toku javne rasprave, Zaključak je jednoglasno usvojen od prisutnih delegata.

Bilo je i prijedloga da se ukine održavanje mektebske nastave vikendom, odnosno subotom i nedjeljom uz obrazloženje da su djeca često zauzeta drugim nastavnim i vannastavnim aktivnostima, druženja sa roditeljima…  te da zbog toga nisu u mogućnosti pohađati mektebsku nastavu. Stoga je predloženo da se ista odvija u toku radnog dana u prvoj ili drugoj smjeni. Ostaje da Izvršni odbor MIZ razmisli o ovoj mogućnosti i pokuša iznaći kompromisno rješenje.

Često pitanje koje je i ovoga puta bilo tretirano jeste pitanje ekologije, odnosno zaštite čovjekove okoline a kroz prizmu animiranja imama da češće govore na ovu temu, posebno  na hutbama petkom i drugim prilikama kad se okuplja veći broj vjernika.

Neki od delegata Skupštine su zapazili da se prostor bivše kasarne koja je stavljena na upravljanje MIZ Visoko nedovoljno  održava, odnosno da bi morali oni koji koriste određene prostore (unajmljeni prostori) voditi više računa o istim i držati ih urednijim.

U Izvještaju se također moglo spoznati da prvi ljudi MIZ Visoko nisu zadovoljni ni činjenicom da je i dalje ostalo nedefinisano stanje kontrole vjeroučitelja  u školama od strane imama ili nekog drugog iz Zajednice. U toku su pripreme za otvaranje džamija u Hanovima (Moštre)  u julu, odnosno Goduši u septembru mjesecu tekuće godine. Aktivno se izvode radovi na Aneksu Bijele džamije te se iznalaze mogućnosti za završetak radova na Tabhanskoj džamiji. Značajno je spomenuti da se priprema i izrada karte vakufske imovine na području ovog Medžlisa. U popisu vakufske imovine evidentirano je: vakufskih parcela ukupne površine 775,788 m2, 29 džamija, 29 mesdžida, 10 imamskih stanova, 34 gasulhane, 6 turbeta i 5 poslovnih prostora.

U finansijskom izvještaju dalo se uočiti da je glavni izvor finansiranja članarina članova Islamske zajednice, kojih u 2011. godini MIZ broji 6.404 i uplatili su 384.218,00 KM te uz ostale prihode  kao što su zekjat, kurbanske kožice, kirija, donacije, sergije, turbeta, prodaja literature… ukupan prihod za 2011. godinu iznosio je 537.402,00 KM , dok je za isti izvještajni period utrošeno, odnosno napravljen rashod u ukupnom iznosu od 511.032 KM te ostvaren višak prihoda u odnosu na rashode u  iznosu od 26.371,0 KM.

U Planu rada za tekuću godinu između ostalog stoji:

Njegovati i unapređivati međuljudske odnose koji jesu na zavidnom nivou u ovom MIZ i jesu bitni za napredak svake zajednice… Provesti aprilsko kviz takmičenje u islamskom centru Hanovi, dovršiti kompletiranje 12 učionica, podržati održavanje tribina za žene, održati kontinuitet obuke za odrasle (Kur'ansko pismo), organizaciono  pomoći mektebsku ligu i mektebsko takmičenje iz kiraeta i ilmihala, ponuditi TV Visoko snimanje dokumentarne emisije koja bi tretirala sve džemate i njihove aktivnosti, emitovala bi se  jednom sedmično a uređivali bi je ljudi iz Medžlisa, štititi vakufsku imovinu a u saradnji s nadležnim ministarstvima i vakufskom direkcijom započeti poljoprivrednu proizvodnju u kasarni Visoko.

(Foto i tekst Senad Goralija)