Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Raspored izdavanja uvjerenja za upis djece u prve razrede osnovnih škola

altJavna ustanova Dom zdravlja sa poliklinikom Visoko:
Ljekarska uvjerenja za upis djece u prvi razred osnovne škole izdavat će se u Dispanzeru za djecu JU Dom zdravlja sa poliklinikom Visoko po sljedećem rasporedu:
– Djeca sa područja mjesnih zajednica koja gravitiraju OŠ “Kulin ban” Visoko u terminu od 05. do 13. aprila ove godine.
– Djeca sa područja mjesnih zajednica koja gravitiraju OŠ “Safvet-beg Bašagić” Visoko u terminu od 23. do 27. aprila ove godine.
– Djeca sa područja Moštra koja gravitiraju OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” Moštre kao i djeca koja gravitiraju područnim školama sa područja mjesne zajednice Moštre u terminu od 04. do 11. maja ove godine.
– Djeca sa područja mjesnih zajednica koja gravitiraju OŠ “Alija Nametak” Buci i OŠ “Mehmedalija Mak Dizdar” Dobrinje u terminu od 14. do 18. maja ove godine.
– Djeca sa područja mjesnih zajednica koja gravitiraju OŠ “Musa Ćazim Ćatić” Veliko Čajno u terminu od 21. do 25. maja ove godine.