Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

UPOZORAVAM: Visokom je potrebna mobilna mjerna stanica za praćenje stanja kvaliteta zraka

elvedinsabanovic visokoU sklopu praćenja stanja kvaliteta zraka u našem gradu ovim putem izvještavam da je mobilna mjerna stanica Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, Sektor za zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona bila locirana u Visokom u dva navrata, od 07.05.2010. do 31.05.2010. godine te, od 29.11.2011. do 22.12.2011. godine. Prosječna vrijednost sumpor-dioksida u 2010. godini (ljetni aspekt) iznosila je 40,140 μg/m3, dok je prosječna vrijednost istog u 2011. godini (zimski aspekt) iznosila 125,646 μg/m3. Prema Pravilniku o graničnim vrijednostima kvaliteta zraka odnosno Zakonu o zaštiti zraka «Službene novine Federacije BiH», broj: 33/03 granična prosječna vrijednost sumpor-dioksida u cilju zaštite ekosistema je 20 μg/m3 dok je granična prosječna vrijednost sumpor-dioksida u cilju zaštite zdravlja ljudi 90 μg/m3.

Općina

Prosječna vrijednost SO2 izražena u mikrogramima po metru kubnom

u 2010.godini

u 2011.godini

Visoko

40,140 μg/m3 

ljetni aspekt

125,646 μg/m3

zimski aspekt

Breza

38,130 μg/m3

ljetni aspekt

Kakanj

216,755 μg/m3

zimski aspekt