Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Aktivnosti udruženja “Budi mi prijatelj” Visoko

UG Omladinska romska inicijativa “Budi mi prijatelj” Visoko je kroz projekat “Budimo aktivni – budimo ravnopravni” uradila istraživanje koje će omogućiti da nadležne organizacije, institucije i drugi akteri vide dijalog mogućeg rješenja za uključenje Romkinja. Nalazi istraživanja će biti ponuđeni lokalnim medijima, zajednici, a time će biti potaknuta javna debata o načinima uključivanja višestruko marginalizovanih Romkinja u javni život. Pored aktivnosti istaživanja ovim projektom Udruženje će obilježiti tri značajna datuma i to: 8. mart – Svjetski dan žena, 21. mart – Međunarodni dan borbe protiv rasizma i diskriminacije i 8. april – Svjetski dan Roma koje će simbolično obilježiti.
Volonteri udruženja će izvršiti podjelu karanfila ispred zgrade Zavičajnog muzeja u Visokom 8. marta s početkom u 11.00 sati.