Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Odluke sa 52.sjednice

Na danas održanoj sjednici Vlada Zeničko-dobojskog kantona prihvatila je mišljenje kojeg je Ministarstvo prostornog uređenja, prometa i komunikacija i zaštite okoliša dalo na prijedlog Hermine Herco, poslanice u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, da se pokrenu izmjene Zakona o građenju kojima bi se produžio rok za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata. Resorno ministarstvo smatra da su opravdani zahtjevi općinskih službi za urbanizam za produženjem roka, ali nije opravdano omogućiti legalizaciju građevina izgrađenih nakon stupanja na snagu Zakona o građenju jer bi se time bespravni graditelji doveli u povoljniji položaj u odnosu na graditelje koji poštuju propisani upravni postupak. Uz ovo, usvojena je i Informacija o provođenju Zakona o građenju u dijelu koji se odnosi na legalizaciju bespravno izgrađenih građevina u Zeničko-dobojskom kantonu.

Vlada je na današnjoj sjednici primila na znanje Informaciju o ostvarenim prilivima u budžet Kantona za januar i 13 dana februara 2012. godine, te zadužila sve budžetske korisnike da ne stvaraju obaveze veće od procenta ostvarenja prihoda u prethodnom mjesecu, kako ne bi ugrozili likvidnost budžeta i isplatu osnovnih obaveza. Uz to, svim rukovodiocima nalaže se da izvrše revidiranje stavki predviđenih u Nacrtu budžeta za 2012. godinu, kako bi se ostvarile uštede gdje god je to moguće.

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova donesena je Uredba o dopuni Uredbe o plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima policijskih službenika Zeničko-dobojskog kantona kojom se osnovna plaća uvećava za rad noću za 30 odsto od bruto satnice i primjenjuje se od 01. 01. 2012. godine. Na prijedlog ovog Ministarstva usvojen je i Izvještaj o realizaciji Programa kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova za 2011. godinu.

Vlada je odobrila utrošak sredstava od posebnih vodnih naknada kojim se finansiraju projekti iz ove oblasti, u iznosu od 502.753 KM i to za period januar-mart 2012. godine. Za pet javnih kuhinja odobreno je 50.000 KM za prva tri mjeseca ove godine. Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila i Izvještaj o realizaciji Programa preventivne sistematske deratizacije – jesenja faza 2011. godine.

 

Press služba ZDK