Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Informacija o radu Općinskog štaba Civilne zaštite za period od 4.2. do 13.2.2012. godine

Usljed velikih sniježnih padavina u noći petak na subotu (3/4 februar 2012.godine) i blokade saobraćajnica na kompletnom prostoru općine Visoko gdje je debljina sniježnog pokrivaća bila oko jedan metar, Općinski načelnik je u 9,00 sati sazvao kolegij koji je odlučio da se sazove vanredna sjednica Općinskog štaba civilne zaštite u 11,30 isti dan.

Na sastanak su došli svi članovi OpŠCZ Visoko, prošireni predstavnicima javnih komunalnih preduzeća koja su zadužena za zimsko održavanje gradskih i vangradskih ulica i cesta, njihovim nadzorom i uz prisustvo medija.

U naredna tri dana za svaku sjednicu OpŠCZ održavan je kratki kolegij Općinskog načelnika, a drugi kolegij gdje se govorilo o operativnim poslovima nakon zasijedanja Štaba.

Zbog složene situacije u samom gradu i vangradskim područjima pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu stupio je u kontakt sa direktorom Kantonalne uprave CZ, a Općinski načelnik, gospodin Munib Alibegović sa komandantom Kantonalnog štaba gos. Raifom Seferovićem. To su trebalo da budu konsultacije o tome da li da se proglasi prirodna nesreća i kakav je stav kantona. Sugerisano nam je da sagledamo sve aspekte stanja na području općine Visoko, počev od snabdijevanja stanovništva vodom, električnom energijom, hranom, plinom, pokrivenost GSM signalom. Ako je to uredno, kao što je bilo, nema potrebe za proglašenje prirodne nesreće što je na samoj sjednici predložio komandant OpŠCZ gospodin Nijaz Šahinović. Komandant je predložio, a članovi Općinskog štaba prihvatili da se donese Odluka o trajnom zasijedanju OpŠCZ u naredna tri dana sa praćenjem i izvještavanjem o situaciji u općini Visokom povodom obimnih sniježnih padavina.

Nakon sastanaka Štaba redovno su izdavana saopštenja za javnost, a kontakt telefon koji je pratio razvoj događaja na terenu bio je telefon Operativnog centra civilne zaštite Visoko – 032/735-700.

Osnovni prioritet u radu Štaba bila je zaštita ljudskih života i materijalnih dobara, te da se omogući pristup do svakog stanovnika općine Visoko kome je neophodna pomoć.

Dobar primjer toga djelovanja je i akcija koja je izvedena 4/5 februar kada su pripadnici CZ, PU i hitne pomoći preko teritorija općine Kakanj stigli u mjesnu podružnicu Šošnje i spasili ljudski život.

Na trodnevnom zasijedanju iznosili su se izvještaji o stanju na području općine i svim intervencijama kako bi se što više izbjegli elementi za proglašenje vanrednog stanja i prirodne nesreće.

Službi civilne zaštite firma „Prevent“ je stavila na raspolaganje terensko vozilo koje je ova služba prebacila u službu hitne pomoći, a u svrhu dovoženja težih bolesnika i ljudi na hemodijalizu.

Povodom jasnih smjernica komandanta OpŠCZ i Općinskog načelnika o hitnosti djelovanja i angažovanja svih potrebnih potencijala kako bi se osigurala prohodnost svih lokalnih puteva na području općine Visoko doneseni su zaključci o materijalnoj pomoći za ugrožene mjesne zajednice i finansinskoj podršci javnih komunalnih preduzeća koja održavaju saobraćajnice.

Kako je vrijeme prolazilo Općinski načelnik je tražio da se odlazi na područja i dospije do svakog građanina iako ista nisu bila pokrivena Programom zimskog održavanja, a sve u cilju zaštite ljudskih života i materijalnih dobara stanovnika općine Visoko.

Suočeni sa velikim sniježnim pokrivačem na lokalnim saobraćajnicama bio je neophodan angažman dodatne mehanizacije kako bi se u što kraćem vremenu mogla deblokirati i najudaljenija mjesta na području općine. Na kraju je postavljen ultimatum od strane Općinskog načelnika da se kompletan teritorij općine Visoko dovede u stanje prohodnosti tako da je 7.2. 2012.godine do ponoći omogučen pristup za saobraćaj motornim vozilima sa adekvatnom zimskom opremom za sva naseljena mjesta na području općine Visoko.

JKP „Gradska groblja“ kao zimska služba održavanja lokalnih saobraćajnica na prostoru općine Visoko je na osnovu svog Operativnog plana dionice iz programa održavanja čistila po zonama i to sljedećim redoslijedom:

Prva zona čišćenja: Buci-Goduša-Kralupi i „Vispak“- Gračanica-Podvinci.

Druga zona čišćenja: Dobrinje, Poriječani Radovlje, Kondžilo i Hlapčevići.

Treća zona čišćenja: Liješeva, Kološići, Gornja Seoča, Gornja Zimča, Srhinje, Grđevac i Poriječani.

Četvrta zona čišćenja: Vratnica, Čekrekčije, Kula Banjer, Lisovo, Mali Trnovci, Džindići, Tušnjići, Šošnje, Dolovi, Prhinje, Lužnica i Bare.

Osim održavanja lokalnih saobraćajnica koje su u redovnom programu održavanja izvođač radova je svojom raspoloživom mehanizacijom i angažmanom dodatnim radio na deblokadi naselja koja nisu u programu održavanja kao što su putevi za Zagorice, Grajane, Ravne i Paljike, Poklečiće, Skoparinoviće, Okolišće, Radinoviće, Oblake itd.

 

Na posljednjoj sjednici OpŠCZ JKP „Gradska groblja“ je dobilo zadatak da i dalje radi na prohodnosti i čišćenju saobraćajnica za dvosmjerni saobraćaj na frekventnim saobraćajnicama, posebno gdje se saobraćaju autobusi i teška vozila.

Još u prvom krugu čišćenja gradskih saobraćajnica JKP „Visočica“ se susrelo sa problemom nepropisno parkiranih (ostavljenih) vozila. Taj problem traje i do dan danas.

Na jednom od sastanaka Štaba CZ donesen je zaključak da i dalje treba raditi na proširenju gradskih saobraćajnica, maksimalno se angažirati na odvozu snijega na deponiju u Prijeko, osiguravati pristup kontejnerima kako bi se moglo odvoziti smeće.

Menadžer preduzeća je informisao Općinski štab da je uredno snabdijevanje vodom i zamolio građanstvo da vode računa oko utopljavanja šahtova da ne bi došlo do smrzavanja vode.

Na posljednjoj sjednici Štaba je skrenuta pažnja na frekvenciji odvoza snijega sa gradskih ulica, čišćenje trotoara za pješake, a jednom i drugom preduzeću je dato na znanje da osnovne i srednje škole po najavi Ministarstva obrazovanja startaju 16.02.2012.godine u četvrtak, što znači da svi pristupni putevi i trotoari koji vode do škola trebali biti očišćeni. Na to se nadovezuje i Naredba Federalnog štaba od 10.02.2012.godine gdje se Općinskim štabovima CZ naređuje da svoj angažman usmjere dajući prioritet putevima koji vode do objekata i institucija od posebnog značaja za lokalnu zajednicu, kao što su: domovi zdravlja, bolnice, objekti za snabdijevanje lokalnog stanovništva, skladišta hrane, enetgenata i dr.

Sa 12.02.2012.godine (nedjelja) prestaje angažman vozila koje je firma „Prevent“ ustupila Službi civilne zaštite, a koje je radilo, inače, za Dom zdravlja Visoko u kome se kaže da su imali 36 intervencija i prešli 980 km.

Nakon svake sjednice OpŠCZ izdato je saopćenje za javnost gdje su date osnovne naznake o radu OpŠCZ, a stalno je upućivan apel svim stanovnicima općine Visoko, fizičkim i pravnim licima da uklone nepropisno parkirana vozila, da ne koriste svoja vozila bez prijeke potrebe, da snijeg ne izbacuju na ulice, očiste prilaz svojim domovima i poslovnim objektima što im je zakonska obaveza, te da se u saradnji sa savjetima mjesnih zajednica i povjerenicima civilne zaštite u mjesnim zajednicima angažiraju na čišćenju i uklanjanju snijega. Posebno upozorenje roditeljima da sugerišu djeci da ne pokušavaju prelaziti preko zaleđenih površina radi sopstvene sigurnosti.

Na kraju možemo s ponosom napomenuti da je tokom svih akcija izbjegnuta bilo kakva nesreća, niti se pak desio smrtni slučaj uzrokovan nevremenom, što na kraju i jeste bio zadatak OpŠCZ, a to je zaštita ljudi i njihovih materijalnih dobara.

Obzirom da Federalni štab CZ i dalje zasijeda, a uvažavajući činjenicu subordinacije i Općinski i Kantonalni štab su nastavili sa radom vezano za neposrednu opasnost od prirodne nesreće.

Nova sjednica OpŠCZ zakazana je za četvrtak 16.02.2012.godine sa početkom u 12,00 sati.

Operativni centar civilne zaštite će i dalje pripremati informacije sa terena i prikuplja materijal za narednu sjednicu OpŠCZ Visoko.

 

KOMANDANT OpŠCZ

Nijaz Šahinović