Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Grad još uvijek neočišćen

Na sedmom sastanku Općinskog štaba civilne zaštite održanom 13.2.2012. godine u 10.00 sati povodom velikih snježnih padavina razmatrana je trenutna situacija na području općine Visoko.

Na sastanku su bili prisutni predsjednik i članovi Općinskog štaba civilne zaštite, općinski načelnik s pomoćnicima, predstavnici javnih komunalnih preduzeća „Gradska groblja“ Visoko i „Visočica“ Visoko,  nadzorni organi zaduženi za zimsko održavanje gradskih i vangradskih ulica i cesta, komunalno-putna inspektorica Općine Visoko, predstavnici Policijske uprave Visoko i Odsjeka za odbranu Visoko i predstavnici medija.

Predsjednik Općinskog štaba civilne zaštite i općinski načelnik izvijestili su o trenutnom stanju na području općine Visoko informišući prisutne da je nakon novih snježnih padavina tokom vikenda ponovo uspostavljena prohodnost svih putnih pravaca na općini Visoko.

Predsjednik Općinskog štaba civilne zaštite i Općinski načelnik posebno su ukazali na problem prohodnosti pješaka u gradu ističući da glavni trotoari nisu dovoljno očišćeni i ne omogućavaju sigurno kretanje pješaka po gradu.

Općinski načelnik upoznao je prisutne da je svim mjesnim zajednicama odobreno po 100 KM za organiziranje akcija čišćenja.

Izvještaje o aktivnostima u proteklih 24 sata nakon toga podnijeli su Služba za Civilnu zaštitu Općine Visoko, izvođači na zimskom održavanju gradskih ulica i vangradskih saobraćajnica, nadzorni organi za zimsko održavanje Općine Visoko i Služba za mjesne zajednice Općine Visoko. Predstavnik JKP „Visočica“ Visoko zadužen za zimsko održavanje gradskih ulica izvijestio je da su ulice u gradu prohodne, da se odvoz snijega sa gradskih ulica obavlja kontinuirano, a da odvoz smeća ide otežano, posebno ukazujući na problem smrzavanja kućnih instalacija usljed niskih temperatura.

Izvještaj je podnio i predstavnik Policijske stanice Visoko koji je upoznao prisutne o trenutnoj prohodnosti puteva na području općine Visoko koja je zadovoljavajuća  uz napomenu da je otežano mimoilaženje vozila na određenim pravcima i da bi se mogla i kvalitativno i kvantitativno poboljšati situacija u gradu Visoko kada je u pitanju zimsko održavanje.

Služba za poslove mjesnih zajednica Općine Visoko a na osnovu ostvarenih kontakata sa svim Savjetima mjesnih zajednica Općine Visoko izvjestila je da  prema dobivenim informacijama od predsjednika Savjeta mjesnih zajednica može se zaključiti da su prohodni i nekategorisani putevi u vršnim seoskim područjima. Donesen je zaključak da je neophodno kontinuirano raditi na uklanjanju i odvozu snijega iz glavnih gradskih ulica a posebno ulica koje vode prema osnovnim i srednjim školama kako bi se na taj način obezbijedilo sigurno kretanje učenika kada počne nastava.

Nadalje, donesen je zaključak da se uputi molba Premijeru Vlade ZDK i Ministarstvima komunikacija, obrazovanja i privrede  da se pusti saobraćaj na mostu u Dobrinju uz prethodno postavljanje zaštitne ograde.

Usvojen je i zaključak da članovi Općinskog štaba civilne zaštite pripreme izvještaje kako bi isti mogli biti u obliku jedinstvene informacije upućeni Općinskom vijeću za predstojeću sjednicu.

Općinski načelnik ukazao je na problem otopljavanja snijega koji predstoji kao i zaleđenih rijeka uz napomenu da bi ovaj problem trebalo još više akcentirati prema nadležnim kantonalnim i fedaralnim ministarstvima i posebno Agenciji za vodno područje rijeke Save.

Također je istakao da do sada Općina Visoko nije odobravala sredstva za zimsko održavanje u suprotnosti sa pozitivnim zakonskim propisima odnosno da sva dodatno odobrena sredstva su realizirana preko Javnih komunalnih preduzeća „Visočica“ i Gradska groblja“ Visoko sa kojima Općina Visoko ima potisane ugovore za zimsko održavanje gradskih ulica i lokalnih i nekategorisanih puteva.

Novi prošireni sastanak Općinskog štaba civilne zaštite zakazan je za ČETVRTAK, 16.2.2012. godine u 12.00 sati.

Ponovo upućujemo apel svim stanovnicima općine Visoko, fizičkim i pravnim licima, da uklone nepropisno parkirana vozila, da ne koriste vozila bez prijeke potrebe, da snijeg ne izbacuju na ulice i da očiste prilaze svojim domovima i poslovnim objektima što im je zakonska obaveza kao i da se u saradnji sa Savjetima mjesnih zajednica i povjerenicima Civilne zaštite angažuju na čišćenju i uklanjanju snijega. Posebno upozorenje roditeljima da sugerišu djeci da ne pokušavaju prelaziti preko zaleđenih riječnih površina radi sopstvene sigurnosti.

OPĆINSKI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE

Nijaz Šahinović