Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

“Ne pada snijeg da prekrije brijeg…”

Općina, odnosno njene nadležne službe očigledno su i ove zime uspjele da se organiziraju i ugovore održavanje cesta  u zimskom razdoblju sa zato osposobljenim izvođačima, i da obavljaju stalni nadzor kvaliteta njegovog provođenja. Pod održavanjem cesta i puteva u zimskim uvjetima kao i do sada podrazumjevaju se radovi neophodni za prohodnost istih i omogućavanje sigurnog odvijanja prometa. Uvijek se kod nas cesta i lokalni putevi smatraju  prohodnim onda kada je pravovremenim radovima na uklanjanju snijega omogućen promet vozila, naravno uz upotrebu zimske opreme.

Sve radove na održavanju općinskih cesta,  puteva i normalizacije stanja u zimskim uvjetima ove i ranijih godina uspjelo  se postići i dovesti na zavidnu razinu zahvaljujući sljedećem:

 • promptnoj naredbi o formiranju općinskog operativnog centra zimske službe  sa meteorološkim odjelom (lokalno praćnje kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih prognoza vremena)
 • realizacijom planova zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara sa zaduženjem  nadležnog  Općinskog štaba civilne zaštite da stavi na raspologanje sve resurse koji će  koristiti na ugroženim područjima
 • striktno izvršenim pripremnim radovima prije zimskih uvjeta
 • kvalitetnim organiziranjem mjesta pripravnosti i njihovog označavanja
 • permanentnim uvođenjem i praćenjem zaštitnih mjera protiv stvaranja poledice, snježnih nanosa i mogućih lavina
 • proglašenju “zimskih uvjeta” i stepena pripravnosti
 • kontinuiranim čišćenjem snjega sa cestovne površine i prostora predviđenog za kretanje pješaka
 • obaveznim obilježavanjem rubova cestovne površine
 • neprestanom kontrolom i osiguranjem odvodnje sa cestovne površine
 • revnosnom kontrolom pogrešno parkiranih vozila i njihovog uklanjanja sa cestovne površine i pješačkih staza
 • pravovremenom formiranjem punktova u saradnji sa mjesnim zajednicama u kojima je smješten potreban broj ljudstva, mehanizacije i materijala
 • ciljanim obavještavanjem javnosti lokalnim informativnim sredstvima (tv, radio, internet itd.) o prohodnosti općinskih cesta i općih uvjeta života stanovništva u zimskim uvjetima
 • neophodanim nadzorom, kontrolom, evidencijom i obračunom svih izvršenih aktivnosti tijekom zimskog razdoblja
 • svi troškovi  pravilno predviđeni i pokriveni iz općinskog proračuna, punjenim sredstvima poreskih obveznika.

Općinskom odlukom definirano je pitanje čišćenja snijega ispred privatnih i stambenih objekata, pa su odmah vlasnici očistitili snijeg i led sa trotoara ispred svojih objekata na način koji ne šteti drugima. Vlasnici objekata koji su u trošnom stanju, očistili su snijeg sa krovova kuća ili zgrada da nebi došlo do urušavanja ili oštećenja koji bi mogli naštetiti prolaznicima. Predviđene novčane kazne za eventualno one koji bi se oglušili na odredbe ove odluke nisu potrebne, jer naša poznata samosvijest diktira aktivan pristup svog radno sposobnog stanovništva da radi osobne i opće sigurnosti sudjeluju u provođenju obaveze čišćenja snijega. Pravne osobe su organizirano očistili snijeg sa krovova i prilaza svojim objektima koji se nalaze na ulici ili putevima, te Općinskom štabu civilne zaštite stavili na raspolaganje  svu potrebnu mehanizaciju i sve slobodne ljudske resurse kako bi dali svoj maksimalan doprinos na prevazilaženju oteženih uvjeta života prouzrokovanih zimskim nepogodama i što bržoj normalizaciji stanja.

“Kada postane teže trpjeti nego promijeniti se – tada ćete se promijeniti.”