Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Kantonalno Ministarstvo finansija izvršilo povrat poreza na dohodak u 2011. godini

Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona sačinilo je Informaciju o izvršenom povratu poreza na dohodak u 2011. godini. U ovoj Informaciji se kaže da je u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011.godine Ministarstvo finansija završilo sve aktivnosti na realizaciji prispjelih rješenja po kojima je od strane Poreske uprave utvrđeno pravo na povrat poreza na dohodak, a koja su se odnosila na 2009. i 2010. godinu. Planirana sredstva za povrat, po osnovu pogrešno ili više uplaćenih javnih prihoda u budžet Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu iznosila su 1.032.202,00 KM.

Od navedenih ukupno planiranih sredstava realizovano je povrata po svim osnovama 742.078,20 KM, od čega se na povrate po osnovu poreza na dohodak odnosi 343.510,71 KM za ukupno 5199 korisnika.

Ministarstvo finansija izvršilo je, u skladu sa Zakonom o pripadnosti javnih prihoda na području Zeničko-dobojskog kantona,  povrat poreza na dohodak u pripadajućem procentualnom iznosu od  65,54%, dok je povrat u iznosu od 34,46%  dužna izvršiti općina prebivališta poreznog obveznika.