Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

30.000 KM za implementaciju projekta „Izgradnja zgrade Dnevnog centra za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama u Visokom”

Vlada Zeničko-dobojskog kantona pod predsjedavanjem premijera Fikreta Plevljaka na 49. sjednici razmatrala je i usvojila Nacrt Zakona o zakupu stana koji je izradilo Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša. Razlog za donošenje ovog zakona je rješavanje pitanja nastalih zbog prestanka stanarskog prava i uspostavljanja novih odnosa u oblasti stambene politike kroz sticanje prava vlasništva nad stanovima i uspostavljanju zakupnog odnosa. Ovim Zakonom regulisana su prava i obaveze zakupca kao i stanodavca, te nadzor nad primjenom ovog zakona.

Na prijedlog Ministarstva za zdravstvo Vlada Kantona jučer je usvojila novu esencijalnu listu od 154 vrste lijekova koju čine dvije liste. „A“ lista sadrži lijekove koji se plaćaju u potpunosti iz Fonda zdravstvenog osiguranja, a „B“ listu čine lijekovi koje djelimično finansiraju zavodi shodno finansijskim mogućnostima kantona. Uvođenjem ove dvije liste data je mogućnost pacijentima da biraju koju vrstu lijeka žele.

Na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Vlada je donijela Odluku o odobravanju  30.000 KM za implementaciju projekta „Izgradnja zgrade Dnevnog centra za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama u Visokom“ te „Centru za rano podsticanje razvoja i ranu intervenciju za djecu sa posebnim potrebama“ u Zenici 39.500 KM. Ova sredstva dodjeljuju se za finansiranje redovnih aktivnosti za prva tri mjeseca ove godine shodno Odluci o privremenom finansiranju ZDK.

Na prijedlog Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša, Vlada je jučer donijela Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksi prijevoza putnika na području Zeničko-dobojskog kantona, koji se upućuje u dalju skupštinsku proceduru. Predloženim izmjenama izvršeno je usaglašavanje važeće Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksi prijevoza putnika na području Zeničko-dobojskog kantona sa članom 10. stav 1. i 2. Zakona o cestovnom prijevozu FBiH kojima je propisano da Skupština kantona može donijeti poseban propis kojim utvrđuje posebne uvjete, način i organizaciju vršenja taksi prijevoza i odredbama stava 4. kojima je propisano da se dio tih poslova može prenijeti na nadležne općinske organe.